Hoe duurzame energie duurzame resultaten voortbrengt

De planningsgids 'Powering the Green Data Center' (het groene datacenter van energie voorzien) gaat in op het belang van milieuoverwegingen in het tijdperk van verhoogde bedrijfsverantwoordelijkheid en stelt de overwegingen vast voor het overschakelen naar een model voor schone energie, te weten:

  • Het groeiende belang van duurzaamheid in het datacenter
  • Wat is 'schone' energie?
  • Hoe te voorzien in schone energie
Neem contact met ons op