search
close-icon
Datacentra
PlatformDIGITAL®
Partners
Expertise & Resources
Over Ons
Language
Login
Neem contact met ons op
search
globe-iconNL (NL)
Neem contact met ons op

Privacy

Privacy

Digital Realty Trust Inc. en zijn gelieerde entiteiten (gezamenlijk ' Digital Realty', inclusief maar niet beperkt tot de Interxion EMEA Group en mogelijk ook de termen 'wij', 'ons', 'onze' of vergelijkbare termen) zijn toegewijd het respecteren en beschermen van de privacyrechten van personen die met ons communiceren via onze websites en onze portalen, wanneer ze onze gebouwen betreden, wanneer ze onze producten en diensten gebruiken, of met wie we anderszins communiceren.

Kennisgeving aan inwoners van Californië

(A) Deze privacyverklaring

Deze kennisgeving beschrijft hoe Digital Realty uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en/of anderszins verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming in de landen en regio's waar we actief zijn en in de context van onze zakelijke activiteiten. Het is gericht aan alle personen buiten onze organisatie met wie we omgaan (samen, "u"). Gedefinieerde termen die in deze Kennisgeving worden gebruikt, worden uitgelegd in deze Kennisgeving of in Sectie (O) hieronder.

Wanneer we de term "Persoonsgegevens" gebruiken, bedoelen we informatie die betrekking heeft op u als individu en die ons in staat stelt u direct te identificeren.

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. We zullen u op de hoogte stellen in geval van materiële wijzigingen. We raden u aan deze Verklaring aandachtig te lezen. Als u vragen heeft over hoe Digital Realty uw gegevens verwerkt, neem dan contact op met het Digital Realty Privacy Team. Zie sectie (N) voor relevante contactgegevens.

(B) Uw relatie met ons:

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij in de volgende situaties Persoonsgegevens over u als individu verzamelen of verkrijgen:

 • Als bezoeker van onze kantoorlocaties en/of datacenterfaciliteiten

 • Wanneer u ons gebruikt en/of met ons communiceert via onze websites of via sociale media

 • In de context van onze zakelijke relatie (inclusief, maar niet beperkt tot, klant, leverancier en dienstverlener)

 • Als een geregistreerde klantvertegenwoordiger die onze portals gebruikt en gebruikt

 • Als geautoriseerde vertegenwoordiger van onze klanten, leveranciers of dienstverlener(s) die toegang hebben tot onze beveiligde datacenterfaciliteiten

 • Als sollicitant in ons wervingsproces

 • Als zakelijke vertegenwoordiger die met ons correspondeert via e-mail, voicemail of audio- of videoconferenties

 • Als vertegenwoordiger van een zakelijke prospect die interesse toont in onze diensten

 • Als deelnemer aan onze conferenties, evenementen en leersessies

(C) Verzameling van persoonsgegevens

We kunnen Persoonsgegevens van u en over u uit verschillende bronnen verzamelen of verkrijgen. We beperken de verzameling van Persoonsgegevens tot wat nodig is om het doel/de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld te bereiken.

Rechtstreeks van jou:

 • Gegevens die u ons verstrekt: Wij verkrijgen Persoonsgegevens wanneer contactgegevens aan ons worden verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van een contractuele zakelijke relatie, hetzij door registratie op de website, per e-mail of telefoon, of op een andere manier, of wanneer u ons uw contactgegevens verstrekt tijdens een zakelijk of handelsevenement, of als kandidaat in het wervingsproces).

 • Relatiegegevens: Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens in het kader van onze contractuele relatie met u (we leveren bijvoorbeeld een dienst aan u of aan uw werkgever).

Indirect van jou:

 • Beveiligingsgegevens: we verzamelen informatie over uw bezoeken aan onze datacenterfaciliteiten en andere gebouwen, inclusief records van de locaties waartoe toegang is verkregen en de verwerkte referenties ("datacentertoegangsrecords"), en CCTV-beelden die zijn vastgelegd tijdens uw bezoek aan onze datacenters.

 • Websitegegevens: We kunnen Persoonsgegevens verzamelen of automatisch verkrijgen wanneer u onze websites of onze Portalen bezoekt, of wanneer u de functies of bronnen gebruikt die beschikbaar zijn en verband houden met onze websites.

 • Registratie- en toegangsgegevens : we verzamelen of verkrijgen persoonlijke gegevens wanneer u onze websites, portals of diensten gebruikt of registreert om deze te gebruiken, inclusief gegevens over uw interacties met ons, zoals details over uw toegang tot onze portals.

 • Relatiegegevens via uw werkgever of uw agent : Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en dienstverleners die uw gegevens aan ons verstrekken als uw werkgever of als uw agent.

Indirect via een derde partij:

 • Informatie van derden: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen van derden, inclusief maar niet beperkt tot kredietreferentiebureaus, wetshandhavingsinstanties en marketingbedrijven.

 • Informatie over inhoud en advertenties: Als u interactie hebt met inhoud of advertenties van derden op een website (inclusief plug-ins en cookies van derden), kunnen we Persoonsgegevens ontvangen van de relevante externe aanbieder van die inhoud of advertenties.

Kinderen:

Onze websites, producten en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen en Digital Realty verzamelt niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen.

(D) Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en verwerkingsactiviteiten

Verwerkingsactiviteiten

Persoonsgegevens en doeleinden

 • Het exploiteren en beheren van onze datacenter en bij het uitvoeren van gecontracteerde datacenterdiensten aan onze klanten, waaronder levering, implementatie van werkorders door onze leveranciers en dienstverleners, klant- en technische support diensten, en het verlenen van toegang tot en/of gebruik van onze klant Portalen
 • Financieel beheer en administratie van gecontracteerde diensten
 • We verkrijgen uw persoonlijke gegevens voor authenticatie- en identificatiedoeleinden en om u toegang te geven tot onze beveiligde datacenter . Deze Persoonsgegevens omvatten:
  • Uw naam, uw [door de overheid goedgekeurde] persoonlijke identificatie en uw kentekenbewijs, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving
  • Uw [bedrijf] contact- en werkgeversgegevens, inclusief e-mailadres en telefoon- en mobiele nummer
  • Datacentertoegangsrecords, inclusief datums, tijden, locaties van uw fysieke toegang en alle locatiegegevens of biometrische gegevens die onderhevig zijn aan lokale vereisten
  • Camerabeelden en beelden van u in de buurt van, binnen of binnen onze faciliteiten
 • Verkoop, marketing en onderhoud van onze klantrelatie, inclusief communicatie met u op welke manier dan ook en om u informatie te verstrekken over soortgelijke producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, u uit te nodigen om enquêtes in te vullen en uw mening over onze diensten te verkrijgen
 • Direct-marketingcommunicatie die naar u wordt verzonden als prospect met betrekking tot onze producten en diensten, en aanstaande promoties waarbij gebruik wordt gemaakt van contactgegevens die u ons hebt verstrekt, onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande opt-in-toestemming voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving en u in staat stelt u af te melden voor onze promotionele e-maillijst op elk gewenst moment
 • Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor het beheer van onze bedrijf relatie met u als onze klant of als prospect, evenals voor verkoop- en marketingdoeleinden. Deze Persoonsgegevens omvatten:
  • Uw naam en functie
  • Uw [bedrijf] contact- en werkgeversgegevens, waaronder uw e-mailadres en telefoon- en mobiele nummer
  • Informatie over of u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van e-mails voor [direct] marketingdoeleinden
  • Registraties van toestemming die u hebt gegeven, samen met datum en tijd, middelen van toestemming en alle gerelateerde informatie (bijv. onderwerp van toestemming)
 • Voorziening (en verbetering) van onze websites en Portalen en communiceren met u in verband met uw bezoek aan onze websites en Portalen; inhoud en advertenties, en alle andere communicatie met u, inclusief het gebruik van cookies en vergelijkbare volgtechnologieën in overeenstemming met ons Cookiebeleid (zie Sectie L)
 • We kunnen automatisch uw persoonlijke gegevens verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan onze websites en portals, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Deze Persoonsgegevens omvatten:
  • Apparaattype, besturingssysteem, browsertype, browserinstellingen, IP-adres, taalinstelling, data en tijden van verbinding met een website
  • Registraties van uw interacties met onze online advertenties en inhoud, elke interactie die u heeft met dergelijke inhoud of advertenties (bijv. muisaanwijzer, muisklikken, alle formulieren die u geheel of gedeeltelijk invult), en alle touchscreen-interacties
  • Portal-gebruiksstatistieken, Portal-instellingen, datums en tijden van verbinding met een Portal, gebruikersnaam, wachtwoord, beveiligingsaanmeldingsgegevens, gebruiksgegevens, geaggregeerde statistische informatie o Registraties van toestemming die u hebt gegeven, samen met datum en tijd, middelen van toestemming en eventuele gerelateerde informatie (bijv. onderwerp van toestemming)
 • Beheer van IT-systemen: beheer en werking van onze IT- en beveiligingssystemen, en audits (inclusief beveiligingsaudits) en monitoring van dergelijke systemen
 • Opsporen en onderzoeken van strafbare feiten en inbreuken (inclusief fraudedetectie); het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van wettelijke rechten in het kader van gerechtelijke procedures; naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving
 • Wij verkrijgen uw Persoonsgegevens voor het beheer en onderhoud van onze IT-systemen in overeenstemming met toepasselijke kaders voor informatiebeveiliging, voor onderzoeksdoeleinden en voor het uitoefenen van wettelijke rechten en plichten. Deze Persoonsgegevens omvatten:
  • Uw contact- en werkgeversgegevens (inclusief bedrijf e-mailadres en bedrijf telefoonnummer)
  • Inloggegevens, indien van toepassing
 • Beoordeling van gezondheids- en veiligheidsrisico's en archivering met als doel een veilige en veilige omgeving te bieden op onze terreinen en naleving van gerelateerde wettelijke verplichtingen, altijd behoudens voor zover dit vereist is door de toepasselijke wetgeving
 • We kunnen uw Persoonsgegevens verkrijgen met betrekking tot de bescherming van uw gezondheid en veiligheid, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Deze Persoonsgegevens omvatten:
  • Uw contact- en werkgeversgegevens
  • Uw datacenter , indien van toepassing
  • Vaccinatie- of gezondheidscontrolegegevens, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving
 • Werving en sollicitaties, wervingsactiviteiten (inclusief sollicitatiegesprekken), analyse van geschiktheid voor relevante functies, verslagen van aanwervingsbeslissingen, aanbiedingsdetails en acceptatiedetails
 • Wij verkrijgen uw Persoonsgegevens ten behoeve van wervingsactiviteiten en het afhandelen van sollicitaties. Deze Persoonsgegevens omvatten:
  • Uw persoonlijke contactgegevens (naam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer thuis en/of mobiel telefoonnummer)
  • Basisgegevens in de wervingsprocedure: uw curriculum vitae, uw applicatie , uw assessment en/of andere informatie, indien van toepassing
  • Registraties van toestemming die u hebt gegeven, samen met datum en tijd, middelen van toestemming en alle gerelateerde informatie (bijv. onderwerp van toestemming)

(E) Wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken, zoals beschreven onder sectie (D), op basis van een van de volgende rechtsgrondslagen. Een dergelijke wettelijke basis kan afhangen van de specifieke context en het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, en is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving.

Uitvoering van een contract - We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contractuele verplichtingen voor te bereiden, aan te gaan en na te komen:

 • In het kader van onze contractuele zakelijke relatie

 • Met betrekking tot de uitvoering van de gecontracteerde diensten

Legitieme belangen – We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor onze legitieme belangen zoals wettelijk toegestaan, voor zover deze legitieme belangen niet terzijde worden geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden (zie Sectie (M)). Dergelijke legitieme belangen omvatten het volgende:

 • Onze dienstverlening verbeteren

 • Het verstrekken van informatie aan onze (potentiële) klanten en andere geïnteresseerden over onze producten en/of diensten

 • Zorgen voor de veiligheid van onze datacenterfaciliteiten

 • Zorgen voor netwerk- en informatiebeveiliging

 • Fraude voorkomen en opsporen

 • Voor administratieve en wettelijke nalevingsdoeleinden

Uw toestemming – We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, vrijwillig en op een bevestigende manier gegeven. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Voorbeelden van gevallen waarin we op toestemming vertrouwen, zijn onder meer de volgende situaties:

 • Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van geselecteerde marketingcommunicatie over onze producten en diensten en/of promotiemateriaal

 • Wanneer u het gebruik van cookies en vergelijkbare tracking technologieën accepteert bij uw bezoek aan onze websites en portalen

 • Wanneer u een sollicitant bent in ons wervingsproces

 • Wanneer u als klantvertegenwoordiger ermee instemt om uw zakelijke contactgegevens te delen met één of meer andere klanten voor zakelijke doeleinden

Naleving van een wettelijke verplichting – We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit omvat de volgende situaties:

 • Voor het voldoen aan onze administratieve en fiscale verplichtingen

 • Voor het nakomen van onze verplichtingen op grond van de bevelen van de lokale gezondheidsafdeling

Bescherming van vitale belangen - We kunnen uw Persoonsgegevens nodig hebben om uw belangen of de belangen van anderen te beschermen, bijvoorbeeld om contact op te nemen met de hulpdiensten in geval van een ongeval of incident in ons datacenter of onze kantoorfaciliteiten.

(F) Delen van persoonsgegevens met derden

We zullen uw Persoonsgegevens alleen delen met derden in de volgende situaties:

 • We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze gecontracteerde dienstverleners, leveranciers en andere externe partijen, die namens ons optreden en uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze vooraf gedocumenteerde instructies. Deze leveranciers zijn gemachtigd om uw persoonsgegevens te gebruiken als dat nodig is om ons hun diensten te verlenen. Waar we dienstverleners inschakelen, nemen we alle redelijke en adequate maatregelen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens worden beschermd, samen met eventuele aanvullende vereisten onder de toepasselijke wetgeving. De lijst van verwerkers aan wie wij persoonsgegevens verstrekken en het bijbehorende doel vindt u op onze website .

 • We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen de Digital Realty groep, voor legitieme zakelijke doeleinden en voor de werking van onze websites, en voor het leveren van onze diensten aan u, in overeenstemming met onze contractuele verplichtingen en de toepasselijke wetgeving.

 • We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere klanten op basis van uw voorafgaande toestemming (bijvoorbeeld voor onderlinge verbindingen binnen onze datacenterfaciliteiten of om interactie mogelijk te maken binnen de Digital Realty Marketplace).

 • We kunnen uw persoonsgegevens delen in het kader van een (potentiële) zakelijke transactie, zoals een transactie om ons bedrijf te kopen, verkopen, fuseren of anderszins te reorganiseren.

 • We kunnen uw persoonsgegevens delen met juridische autoriteiten en externe adviseurs indien nodig in verband met gerechtelijke procedures en voor het onderzoeken, opsporen of voorkomen van strafbare feiten.

 • Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens bekend te maken aan de autoriteiten indien dit wettelijk verplicht is, voor zover wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en/of het in het belang is van de rechten, eigendommen of veiligheid van onze medewerkers, klanten of het publiek.

Digital Realty verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

(G) Doorgifte van persoonsgegevens op internationaal, inclusief vanuit de EER naar landen buiten de EER

Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf kunnen we uw persoonsgegevens overdragen binnen de Digital Realty Group en aan externe gegevensverwerkers zoals vermeld in Sectie (F) hierboven voor de specifieke doeleinden uiteengezet in sectie (D) van deze kennisgeving . Om deze reden kunnen we persoonsgegevens doorgeven aan andere landen die mogelijk andere wetten en nalevingsvereisten voor gegevensbescherming hebben dan die welke van toepassing zijn in het land waarin u zich bevindt. We houden ons aan alle relevante wetten met betrekking tot de overdracht van uw persoonlijke gegevens tussen landen om uw gegevens te beschermen.

Wanneer we uw persoonsgegevens vanuit de EER overdragen aan ontvangers in een land buiten de EER dat niet door de Europese Commissie wordt erkend als zijnde een adequate jurisdictie, doen we dit op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. De toepasselijke standaard contractbepalingen zetten de rechten en plichten uiteen voor ons als verantwoordelijke partij en voor de ontvangende partij om te zorgen voor passende gegevensbescherming waarborgen voor de overdracht aan de ontvangende partij. Ze omvatten ook specifieke technische en organisatorische maatregelen die door de ontvangende partij zijn geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de persoonsgegevens in wezen gelijkwaardig zal zijn aan de AVG-vereisten (zie ook onder sectie (H)).

Voor internationale gegevensoverdrachten van onze organisatie in het VK naar ontvangers in niet-EER-landen gebruiken we de ICO's International Data Transfer Agreement (IDTA) of het ICO's International Data Transfer Addendum bij de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

(H) Gegevensbeveiliging

Digital Realty maakt gebruik van passende fysieke, technische en organisatorische controles binnen onze organisatie die zijn ontworpen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of openbaarmaking in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Onze controles worden periodiek beoordeeld en geëvalueerd door zowel interne als externe auditors. Het algehele programma wordt regelmatig geëvalueerd om ervoor te zorgen dat er goede waarborgen zijn voor de steeds veranderende cyberomgeving.

(I) Nauwkeurigheid van gegevens

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat:

 • Uw Persoonsgegevens die wij verwerken juist zijn en waar nodig worden bijgehouden;

 • Wanneer één van uw persoonsgegevens die wij verwerken onnauwkeurig blijkt te zijn, gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, onmiddellijk wordt gewist of gecorrigeerd.

Van tijd tot tijd kunnen we u vragen om de juistheid van uw persoonsgegevens te bevestigen.

(J) Minimalisatie van gegevens

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die we verwerken, beperkt blijven tot de persoonsgegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden die in deze verklaring worden uiteengezet.

(K) Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is of wettelijk is toegestaan ​​met betrekking tot de doeleinden onder sectie (D) waarvoor uw Persoonsgegevens zijn verkregen. De criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen omvatten:

 • De duur van een lopende zakelijke relatie met u

  • Waar wij diensten verlenen en/of een contract met u en/of uw werkgever uitvoeren

  • Waar u rechtmatig bent opgenomen in onze mailinglijst en u zich niet hebt afgemeld

 • Waar we een rechtmatig belang hebben bij het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van het runnen van ons bedrijf en het nakomen van onze verplichtingen met u en/uw werkgever

 • Als er een beperkte bewaarperiode is, is dit onderhevig aan toepasselijke lokale wet- en regelgeving

  • CCTV-opnames voor fysieke beveiliging van onze datacenters

  • Biometrische gegevens met betrekking tot beveiligde toegang tot datacenters

  • Persoonlijke gegevens van sollicitanten tijdens het wervingsproces (arbeidsrechtelijke beperkingen verschillen per land)

  • Indien van toepassing, elke andere verwerking van Persoonsgegevens waarvoor lokale wet- of regelgeving een beperkte bewaartermijn vereist

 • In overeenstemming met wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen volgens de toepasselijke wetgeving, hebben wij wettelijke minimale bewaartermijnen

  • bijvoorbeeld om uw Persoonsgegevens te bewaren voor zakelijke administratie, administratieve en fiscale vereisten

 • Bescherming van onze rechtspositie

  • Om bewijs te bewaren gedurende een toepasselijke verjaringstermijn onder toepasselijk recht (elke periode gedurende welke een persoon een rechtsvordering tegen ons kan instellen in verband met uw persoonsgegevens, of waarvoor uw persoonsgegevens relevant zijn voor de verdediging van onze belangen in het kader van gerechtelijke procedures )

Zodra de bewaartermijnen zijn verstreken, zullen we de relevante persoonsgegevens permanent en veilig verwijderen, vernietigen of anonimiseren.

(L) Cookies en vergelijkbare technologieën

Wanneer u onze website bezoekt of een van onze portalen gebruikt, kunnen we cookies op uw apparaat plaatsen of cookies lezen die al op uw apparaat staan, onder voorbehoud van het verkrijgen van uw toestemming waar vereist, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken cookies om informatie over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en surfgedrag vast te leggen. Wij Verwerken persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën, in overeenstemming met ons Cookiebeleid .

(M) Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, hebt u mogelijk verschillende rechten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Het recht om te weten of wij uw persoonsgegevens verwerken, en zo ja,

 • Het recht om toegang te vragen tot of kopieën te ontvangen van uw persoonsgegevens, samen met informatie over de aard, doeleinden van verwerking en met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld.

 • Het recht om rectificatie te vragen van eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens.

 • Het recht om op legitieme gronden te vragen:

  • Het wissen van uw persoonsgegevens en/of het recht om vergeten te worden, en

  • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. voor direct marketingdoeleinden).

 • Het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, voor zover van toepassing (het recht op overdraagbaarheid – onder de AVG).

 • Het recht om bezwaar te maken tegen beslissingen die uitsluitend worden genomen door computer- of andere geautomatiseerde verwerking (inclusief profilering) die juridische of vergelijkbare significante gevolgen voor u hebben.

 • Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, is het recht om uw toestemming voor een dergelijke verwerking in te trekken (houd er rekening mee dat een intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van een verwerking voorafgaand aan de datum van een dergelijke intrekking).

 • Het recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Inwoners van de EU: de lokale gegevensbeschermingsautoriteit van uw EU-lidstaat, of bij onze leidende gegevensbeschermingsautoriteit in de EU gevestigd in Nederland (AP) via haar website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

(N) Hoe u contact met ons kunt opnemen

Om een ​​of meer van deze rechten uit te oefenen of om een ​​vraag te stellen over deze rechten of enige andere bepaling van deze kennisgeving, of over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u het aanvraagformulier gebruiken of op elk gewenst moment contact met ons opnemen via een van de onderstaande contactpersonen.

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we binnen een maand na ontvangst reageren op een geldig verzoek met betrekking tot uw rechten, of binnen drie maanden wanneer een verzoek complex is en/of meer tijd vergt. Houd er rekening mee dat:

 • In sommige gevallen zal het nodig zijn om uw identiteit te bewijzen voordat we uitvoering kunnen geven aan de beschreven rechten, en

 • Wanneer uw verzoek de vaststelling van aanvullende feiten vereist (bijvoorbeeld een vaststelling of een verwerking niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving), zullen wij uw verzoek onmiddellijk onderzoeken.

Contactgegevens

Voor de doeleinden van deze kennisgeving zijn de relevante controllers de gelieerde ondernemingen van Digital Realty Trust Inc., inclusief de Interxion EMEA Group.

Regio's
Contact details

Wereldwijd, behalve Europa

privacy@digitalrealty.com

 

Telefoon: +1 737 281 0150

 

DPO in Europa

DP Dock DPO Services GmbH
Grüffkamp 10
24159 Kiel
Germany

dpo@digitalrealty.com

(O) Definities

 • "Adequate jurisdictie" betekent een jurisdictie die formeel door de Europese Commissie is aangewezen als een jurisdictie die een passend beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens.
 • "Cookie" betekent een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website of portaal bezoekt (inclusief onze websites en portalen). In deze Kennisgeving omvat een verwijzing naar een "cookie" analoge technologieën zoals webbakens en duidelijke GIF's.
 • "Verwerkingsverantwoordelijke" betekent de entiteit die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. In veel rechtsgebieden heeft de Verwerkingsverantwoordelijke de primaire verantwoordelijkheid voor het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • "Gegevensbeschermingsautoriteit" betekent een onafhankelijke overheidsinstantie die wettelijk is belast met het toezicht op de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • "EER" betekent de Europese Economische Ruimte.
 • "Persoonsgegevens" betekent informatie die over een persoon gaat, of waaruit een persoon direct of indirect identificeerbaar is, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van dat individu.
 • "Portal" betekent elk online portaal dat informatie of interactieve functionaliteit biedt.
 • “Verwerken” , “ Verwerken ” of “ Verwerkt ” betekent alles wat met persoonsgegevens wordt gedaan, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.
 • "Verwerker" betekent elke persoon of entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke (anders dan werknemers van de Verwerkingsverantwoordelijke).
 • “Profiling” betekent elke vorm van geautomatiseerde Verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.
 • "Standaardcontractbepalingen" betekent de modeloverdrachtsclausules die zijn aangenomen door de Europese Commissie of zijn goedgekeurd door een gegevensbeschermingsautoriteit en zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (laatste versie EU 2021/914, 4 juni 2021).
 • International Data Transfer Agreement (IDTA) en International Data Transfer Addendum (bij de standaard contractbepalingen) betekent modeloverdrachtsclausules die zijn aangenomen door de ICO, de onafhankelijke Britse gegevensprivacyautoriteit en goedgekeurd door het Britse parlement en gebruikt als [een] overdrachtsinstrument voor internationale gegevens overdrachten naar niet-EER-landen.

Laatst bijgewerkt: 3 mei 2022