July 6, 2017

Meerdere netwerken hebben een fysieke infrastructuur, en knooppunt' nodig, waar ze een verbinding kunnen maken en informatie kunnen uitwisselen. Dit wordt een IXP (Internet Exchange Point, ofwel een internetuitwisselingspunt) genoemd en het speelt een belangrijke rol in de digitale wereld. Bij het IXP draait het allemaal om het vrije verkeer van data van het ene netwerk naar het andere, van internetserviceproviders (ISP's) naar content delivery-netwerken (CDN's), naar contentproviders en 'eyeball-netwerken' (netwerken die bezoekers gebruiken om dingen te bekijken en te browsen) of andere netwerken in de digitale omgeving.

In de Verenigde Staten ging het verkeer tussen netwerken van oudsher via IXP's die het eigendom waren van en beheerd werden door datacenterbedrijven of telecommunicatieproviders zoals Verizon -- bedrijven met een winstoogmerk en een kostenmodel met een vergoedingsstructuur voor het verkeer door hun IXP's, evenals poortvergoedingen en vergoedingen voor het leggen van verbindingen (cross connecting).

In Europa is het anders

In Europa ontwikkelde zich een ander model, dat zich uitbreidde. Non-profitorganisaties die niet uit de datacentersector kwamen begonnen internet exchanges te implementeren. Deze IXP's waren verspreid over een aantal datacenters in een bepaald stedelijk gebied en hadden niet noodzakelijkerwijs dezelfde vergoedingsstructuren voor het dataverkeer via deze uitwisselingspunten. Het model ontwikkelde zich en migreerde van Europa naar de Verenigde Staten en andere delen van de wereld. Van de non-profit-IXP's die zich in de VS hebben gevestigd, zegt de London Exchange (LINX) 740 leden met elkaar in verbinding te brengen uit meer dan 71 verschillende landen over de hele wereld. De organisatie bevindt zich in Ashburn, Virginia (LINX NoVa).

Wat zijn de voordelen van een IXP in een datacenter?

De proliferatie en uitbreiding van IXP's zonder winstoogmerk gingen hand in hand met de installatie van IXP's in datacenters van derden in de Verenigde Staten. Sommige hiervan zijn het eigendom van grote datacenterproviders zoals Digital Realty.

Er zijn voordelen aan het hebben van een IXP in uw datacenter.

  • Betere netwerkprestaties
  • Minder netwerklatentie
  • Er hoeft geen verkeer meer van buiten het datacenter aangedragen te worden om zich aan een internet exchange te verbinden.

Datacenters die geen interne IXP's hebben, moeten hun netwerkdata via dark fiber (nog niet in gebruik genomen glasvezels) 'backhaulen' naar een exchange die zich in een aparte faciliteit bevindt. Dit kan tijdrovend en dus kostbaar zijn, en het kan een negatieve impact hebben op de netwerkprestaties.

Meer informatie over de voordelen van Digital Realty Internet Exchange.

Naar boven
Neem contact met ons op