• Noord- en Zuid-Amerika

   U kunt rekenen op kwaliteit en consistente klantenservice in meer dan 290 datacenters in Noord- en Zuid-Amerika.

  • EMEA

   Maak gebruik van cloud- en carrier-neutrale datacenter-, colocatie- en interconnectieoplossingen in heel Europa en Afrika.

  • Ervaringen van klanten

   • XTREME-D

    Ontdek hoe XTREME-D zijn doelstellingen wist te bereiken en zichzelf heeft gepositioneerd voor verdere groei door samen te werken met Digital Realty en gebruik te maken van PlatformDIGITAL®.

    Verder lezen
   • Telefónica UK

    Zie hoe ze van de PlatformDIGITAL™ datahub gebruik hebben gemaakt om gegevensaggregatie, staging, analyse, streaming en gegevensbeheer te lokaliseren teneinde gegevensuitwisseling te optimaliseren en gegevenscompliantie te behouden.

    Verder lezen
   • Criteo

    Door te kiezen voor samenwerking met een bedrijf als Digital Realty heeft Criteo iemand waarmee ze kunnen werken om ervoor te zorgen dat ze grote stappen kunnen zetten in het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen

    Verder lezen
   • Join Digital

    Met een toenemende vraag naar een kant-en-klare ervaring, helpt Join™ zijn klanten om de fysieke en digitale wereld samen te brengen met het essentiële Network-as-a-Service- en IT-as-a-Service-aanbod voor slimme gebouwen en slimme werkplekken.

    Verder lezen
   • AIB

    AIB, Inc., een toonaangevend bedrijf voor gegevensuitwisseling en -beheer dat meer dan 1600 klanten in de automobielindustrie bedient, probeerde hun cloudportfolio te diversifiëren om minder wachttijd, verhoogde beschikbaarheid en een betere beveiligingspositie te realiseren.

    Verder lezen
  • Hub met data gravity-inzichten

   Klik voor meer informatie

  • Investeerderrelaties

   Digital Realty bezit, verwerft, ontwikkelt en exploiteert datacenters. Het bedrijf richt zich op het leveren van datacenter-, colocatie- en interconnectieoplossingen voor binnenlandse en internationale klanten.

  • NYSE: DLR

   $147.73

   -2.47 (-1.67%)
   * Slot van de vorige dag
  • Investeerderrelaties
  • Directie

Privacypraktijken

Privacypraktijken

Digital Realty Trust ® zet zich in voor het respecteren en beschermen van de privacyrechten van personen die met ons omgaan op onze websites, bij toegang tot onze vestigingen, of met wie we anderszins communiceren. In de volgende mededeling worden de privacypraktijken beschreven die we hebben ingevoerd ter ondersteuning van onze inzet voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens en om te voldoen aan regelgeving zoals de AVG. Wetende dat technologieën snel evolueren, worden eventuele wijzigingen in deze procedures onmiddellijk op deze pagina geplaatst.

Inwoners Californië | Cookiebeleid | Gegevensaanvragen | Lijst subverwerkers Digital Realty | Gegevensverwerkingsovereenkomst | Beleid acceptabel gebruik

(A) Deze kennisgeving

Overzicht
In deze kennisgeving wordt uitgelegd hoe wij persoonlijke gegevens verwerken. Deze kennisgeving kan van tijd tot tijd worden aangepast of bijgewerkt, dus keer hier regelmatig terug voor updates.

Deze kennisgeving wordt verstrekt door elk van de beherende entiteiten die zijn vermeld in deel (P) hieronder (samen: 'Digital Realty', 'we', 'ons' en 'onze'), en is gericht aan personen buiten onze organisatie waarmee we samenwerken, inclusief klanten, bezoekers van onze websites, gebruikers van onze portals, andere gebruikers van onze diensten en bezoekers van ons bedrijfsvestigingen (samen 'u'). De gebruikte termen in deze kennisgeving zijn uitgelegd in paragraaf (Q) hieronder.

Deze kennisgeving kan van tijd tot tijd worden aangepast of bijgewerkt ten gevolge van wijzigingen in onze praktijken ten aanzien van het verwerken van persoonlijke gegevens, of wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving. We raden u aan deze kennisgeving nauwlettend te lezen en regelmatig terug te keren naar deze pagina voor het beoordelen van de wijzigingen die wij mogelijk hebben aangebracht in overeenstemming met de voorwaarden van deze verklaring.

(B) Verzamelen van persoonlijke gegevens

Overzicht
We verzamelen of verkrijgen persoonlijke gegevens: wanneer deze gegevens aan ons worden verstrekt (bijvoorbeeld, wanneer u contact met ons opneemt of informatie opvraagt), in de loop van onze relatie met u (bijvoorbeeld, wanneer u een contract met ons aangaat), wanneer u persoonlijke gegevens openbaart (bijvoorbeeld, wanneer u openbaar een bericht plaatst over ons in sociale media), wanneer u een van onze portals gebruikt, wanneer u onze websites bezoekt, wanneer u zich registreert voor gebruik van een van van onze locaties, portals, of diensten, of wanneer u interactie heeft met content of een advertentie van derde partijen op een website. Ook kunnen we van derde partijen persoonlijke gegevens van u ontvangen (bijvoorbeeld, wetshandhavingsinstanties).

We verzamelen of ontvangen persoonlijke gegevens van u vanuit de volgende bronnen:

 • Aan ons verstrekte gegevens: We ontvangen persoonlijke gegevens wanneer die gegevens aan ons worden geleverd (bijvoorbeeld, wanneer u via e-mail of telefonisch, of op een andere wijze contact met ons opneemt, of wanneer u ons uw visitekaartje overhandigt, of wanneer u een sollicitatie indient).
 • Relatiegegevens: We verzamelen of ontvangen persoonlijke gegevens in de gewone loop van de relatie met u (bijvoorbeeld, we leveren u een dienst, of aan uw werkgever; beveiligingscamerabeelden van u, vastgelegd bij een bezoek van u aan een van onze datacenters, enzovoort).
 • Beveiligingsgegevens: We verzamelen informatie over uw bezoeken aan onze datacenters en andere bedrijfsvestigingen, in de vorm van vastleggingen van de betreden locaties en de verstrekte aanmeldgegevens.
 • Websitegegevens: We verzamelen of ontvangen persoonlijke gegevens wanneer u een bezoek brengt aan een van onze websites en portals, of gebruikmaakt van een voorziening of hulpmiddel dat beschikbaar is via of op een website.
 • Registratiegegevens: We verzamelen of ontvangen persoonlijke gegevens wanneer u gebruikmaakt van, of u registreert voor het gebruik van een van onze websites, portals, of diensten.
 • Content- en advertentiegegevens: Wanneer u interactie heeft met content of advertentie van een derde partij op een website (inclusief plug-ins en cookies van derden) ontvangen we persoonlijke gegevens van de betreffende derde-partijleverancier van de content of advertentie.
 • Derde-partijgegevens: We verzamelen of ontvangen persoonlijke gegevens van derde partijen die deze aan ons verstrekken (bijvoorbeeld, kredietinformatiebureaus, wetshandhaveningsinstanties, enzovoort).

(C) Aanmaken van persoonlijke gegevens

Overzicht
We maken persoonlijke gegevens van u aan (bijvoorbeeld, vastleggingen van uw interacties met ons).

We maken ook persoonlijke gegevens van u aan onder bepaalde omstandigheden, zoals vastleggingen van uw interacties met ons en uw toegangsgegevens.

(D) Categorieën persoonlijke gegevens die we verwerken

Overzicht
We verwerken: uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld, uw naam), demografische gegevens (bijvoorbeeld uw taalvoorkeuren), uw contactgegevens (bijvoorbeeld, uw e-mailadres), aantekeningen van uw toestemmingen, werkordergegevens, informatie over onze websites (bijvoorbeeld, het soort apparaat dat u gebruikt), gegevens van uw werkgever, informatie over uw interacties met onze content of advertenties en alle opmerkingen of meningen die u ons verstrekt.

We verwerken de volgende categorieën persoonlijke gegevens van u:

 • Persoonsgegevens: voorna(a)m(en), roepnaam;
 • Records van datacentertoegang: datums, tijden en locaties van uw toegang tot onze datacenters, aanmeldgegevens, waaronder eventuele biometrische aanmeldgegevens die u bewust verstrekt.
 • Demografische gegevens: begroetings-, aanspreektitel- en taalvoorkeur.
 • Contactgegevens: correspondentieadres, telefoonnummer; e-mailadres, gegevens van persoonlijke assistenten, indien van toepassing, gegevens van messenger app, gegevens van online berichten en sociale-mediagegevens.
 • Vastgelegde toestemmingen: vastleggingen van door u gegeven toestemmingen, met de datum en tijd, middel van toestemming en alle gerelateerde informatie (bijvoorbeeld, het onderwerp van de toestemming).
 • Werkordergegevens: records van werkorders die u plaatste op onze portals.
 • Gegevens gerelateerd aan onze websites en portals: soort apparaat, besturingssysteem; browser-type, browser-instellingen, IP-adres, taalinstellingen, datum- en tijdgegevens van verbindingen met een website, statistieken van portal-gebruik, portal-instellingen, datum- en tijdgegevens van verbindingen met een portal en andere technische communicatiegegevens (sommige daarvan mogelijk persoonlijke gegevens), gebruikersnaam, wachtwoord, inloggegevens voor beveiliging, gebruiksgegevens, geaggregeerde statistische gegevens.
 • Werkgevergegevens: waar u interactie met ons heeft in de hoedanigheid van werknemer van een derde partij, de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van uw werkgever.
 • Content- en advertentiegegevens: vastleggingen van uw interacties met onze online advertenties en content, vastleggingen van advertenties en content die op pagina's worden getoond, en alle interacties die u mogelijk heeft gehad met dergelijke content of advertenties (bijvoorbeeld muisbewegingen erover, muisklikken, formulieren die u geheel of gedeeltelijk invult) en eventuele interacties via een touchscreen.
 • Opmerkingen en meningen: eventuele opmerkingen en meningen die u besluit ons toe te sturen, of openbaar geplaatste berichten over ons op sociale-mediaplatforms.
 • We verwerken geen persoonlijke gegevens namens onze klanten en we hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens in de systemen van onze klanten (persoonlijke klantgegevens). Digital Realty kan de verwerking van persoonsgegevens van klanten in de systemen van onze klanten niet volgen.
Overzicht
We verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: aan u leveren van onze websites, portals en diensten, onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren, met u communiceren, beheren van onze IT-systemen, gezondheid en veiligheid, financieel beheer, onderzoeken verrichten, zorgen voor de beveiliging van onze gebouwen en systemen, inspecteren waar nodig, naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, verbetering van onze websites, portals en diensten, en personeelswerving en sollicitaties.

De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, vallend onder de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en de rechtsbasis van dergelijke verwerking door ons, zijn de volgende:

Verwerkingsactiviteit Legaliteitsbasis van verwerking
 • Leveren van websites, portals en diensten: leveren van onze websites, portals of diensten, leveren van promotionele items op aanvraag, en communiceren met u in relatie met deze websites, portals of diensten.
 • We hebben een legitiem belang bij de verwerking voor het leveren aan u en uw werkgever van onze websites, onze portals, of onze diensten (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden), of

 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze wettelijke basis is alleen van toepassing in verband met verwerking die volledig vrijwillig is - deze is niet van toepassing op verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).

 • Uitvoering van ons bedrijf: het uitvoeren en beheren van onze websites, onze portals en onze diensten, het leveren van content aan u, weergeven van advertenties en andere informatie voor u; communiceren en interactie hebben met u via onze websites, onze portals of onze diensten, en u op de hoogte brengen van wijzigingen aan onze websites, onze portals of onze diensten.
 • We hebben een legitiem belang bij verwerking voor het leveren aan u van onze websites, onze portals, of onzer diensten (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden), of

 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze wettelijke basis is alleen van toepassing in verband met verwerking die volledig vrijwillig is - deze is niet van toepassing op verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).

 • Veilige toegang tot onze datacenters bieden: toegang geven tot onze datacenters, te weten via beveiligde toegangssystemen waarbij uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, toegangsreferenties en eventuele biometrische gegevens die u voor deze doeleinden wilt verstrekken .
 • We hebben een legitiem belang bij verwerking voor het u toegang geven tot onze veilige datacenters (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden), of

 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze wettelijke basis is alleen van toepassing in verband met verwerking die volledig vrijwillig is - deze is niet van toepassing op verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).

 • Communicatie en marketing: met u communiceren via elk middel (inclusief via e-mail, telefoon, audio- of videoconferentie, sms, sociale media, post of persoonlijk) in verband met onze zakelijke relatie en om nieuws en andere informatie te verstrekken waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn, altijd onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming, voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving; het onderhouden en bijwerken van uw contactinformatie waar nodig; en het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming waar vereist.
 • We hebben een legitiem belang bij de verwerking met de bedoeling contact met u op te nemen, altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden), of

 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze wettelijke basis is alleen van toepassing in verband met verwerking die volledig vrijwillig is - deze is niet van toepassing op verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).

 • Beheer van IT-systemen: beheer en uitvoering van onze communicatie-, IT- en beveiligingssystemen, en audits (inclusief beveiligingsaudits) en het monitoren van dergelijke systemen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke plicht, of

 • We hebben een legitiem belang bij verwerking voor het beheren en onderhouden van onze communicatie- en IT-systemen (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden), of

 • Gezondheid en veiligheid: gezondheids- en veiligheidsbeoordelingen en archivering, het bieden van een veilige en beveiligde omgeving bij ons en het voldoen aan hieraan gerelateerde wettelijke plichten.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke plicht, of

 • We hebben een legitiem belang bij de verwerking voor het onderhouden van onze gezondheids- en veiligheidsbeheerssystemen (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden), of

 • De verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van iedere persoon.

 • Financieel management: sales, financiën, bedrijfsaudit en verkopersbeheer.
 • We hebben een legitiem belang bij de verwerking voor het beheren en uitvoeren van de financiële zaken van ons bedrijf (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of

 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze wettelijke basis is alleen van toepassing in verband met verwerking die volledig vrijwillig is - deze is niet van toepassing op verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).

 • Onderzoeken: met u contact opnemen om uw mening te krijgen over onze websites, onze portals of onze diensten.
 • We hebben een legitiem belang bij de verwerking voor het uitvoeren van enquêtes, voor rapportage van tevredenheid en voor marktonderzoek (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of

 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze wettelijke basis is alleen van toepassing in verband met verwerking die volledig vrijwillig is - deze is niet van toepassing op verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).

 • Beveiliging: fysieke beveiliging van onze panden (inclusief vastleggingen van bezoeken aan onze panden), opnamen van beveiligingscamera's n elektronische beveiliging (inclusief vastleggingen van aanmeldingen en toegangsgegevens).
 • De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke plicht, of

 • We hebben een legitiem belang bij de verwerking voor het doel te zorgen voor de fysieke en elektronische beveiliging van ons bedrijf en onze panden (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden).

 • Navorsing: opsporen, onderzoeken en voorkomen van inbreuken op beleid en strafbare feiten, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke plicht, of

 • We hebben een legitiem belang bij de verwerking voor het doel van detecteren van en beschermen tegen inbreuken op ons beleid en toepasselijke wet- en regelgeving (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden).

 • Juridische procedures: het vestigen, uitoefenen en verdedigen van wettelijke rechten.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke plicht, of

 • We hebben een legitiem belang bij de verwerking voor het doel van het vestigen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden).

 • Naleving: naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen onder toepasselijke wet- en regelgeving.
 • De verwerking is noodzakelijk voor naleving van een verplichting op grond van wet- of regelgeving.
 • Verbetering van onze websites, portals en diensten: vaststellen van problemen met onze websites, onze portals of onze diensten, plannen van verbeteringen aan onze websites, onze portals, of onze diensten en creëren van nieuwe websites, portals of diensten.
 • We hebben een legitiem belang bij de verwerking voor het verbeteren van onze websites, onze portals, of onze diensten (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden), of

 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze wettelijke basis is alleen van toepassing in verband met verwerking die volledig vrijwillig is - deze is niet van toepassing op verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).

 • Personeelswerving en sollicitaties: wervingsactiviteiten, reclame voor banen, sollicitatiegespreksactiviteiten, analyse van de geschiktheid voor de betreffende functie, vastleggingen van wervingsbeslissingen, gegevens van het gedane aanbod en acceptatiegegevens.
 • De verwerking is noodzakelijk voor naleving van verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving (in het bijzonder met betrekking tot toepasselijk arbeidsrecht), of

 • We hebben een legitiem belang bij de verwerking voor het doel van personeelswervingsactiviteiten en behandelen van sollicitaties (voorzover dat legitieme belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden), of

 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de verwerking verkregen (deze wettelijke basis is alleen van toepassing in verband met verwerking die volledig vrijwillig is - deze is niet van toepassing op verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).

(F) Verstrekken van persoonlijke gegevens aan derde partijen

Overzicht
Wij verstrekken persoonlijke gegevens aan: bevoegde instanties in het kader van wet- en regelgeving; onze externe adviseurs, onze verwerkers, elke partij indien nodig in verband met juridische procedures, elke partij als nodig voor het onderzoeken, opsporen of voorkomen van strafbare feiten, een koper van ons bedrijf, onze klanten en eventuele externe leveranciers van advertenties, plug-ins of content die op onze websites worden gebruikt.

Voor legitieme zakelijke doeleinden en het aanbieden van onze websites en diensten aan u verstrekken wij persoonlijke gegevens aan andere entiteiten binnen de Digital Realty-groep, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De volledige lijst van verwerkende bedrijven aan wie we persoonlijke gegevens verstrekken, evenals het bijbehorende doel, is te vinden op onze website.

Als we een externe verwerker inschakelen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zal de verwerker gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om: (i) de persoonlijke gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies en (ii) maatregelen te treffen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens, naast eventuele aanvullende vereisten onder toepasselijke wet- en regelgeving.

Digital Realty verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derde partijen.

(G) Overdracht van persoonlijke gegevens vanuit EER-landen naar landen buiten de EER

Overzicht
We dragen persoonlijke gegevens over van de EER naar landen buiten de EER. Wanneer we persoonlijke gegevens uit de EER overdragen aan een ontvanger buiten de EER die zich niet in een adequate jurisdictie bevindt, doen we dit op basis van standaardcontractbepalingen.

Relevante wetgeving vereist dat we personen op de hoogte brengen van overdrachten van hun persoonlijke gegevens vanuit de EER naar landen buiten de EER. Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf, dragen we persoonlijke gegevens over binnen de Digital Realty-groep en aan derden zoals vermeld in sectie (F) hierboven, in verband met de doeleinden die in deze kennisgeving zijn uiteengezet. Om deze reden dragen we persoonlijke gegevens over aan andere landen die mogelijk andere wetten en gegevensbeschermingsvereisten hebben dan die van toepassing zijn in het land waarin u zich bevindt. De landen buiten de EER waaraan wij persoonlijke gegevens overdragen, zijn de Verenigde Staten, Pakistan en de Filipijnen.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens vanuit de EER overdragen aan ontvangers buiten de EER die zich niet in een adequate jurisdictie bevinden, doen we dit op basis van standaardcontractbepalingen. U heeft het recht een kopie van onze standaardcontractbepalingen op te vragen met behulp van de contactgegevens in paragraaf (P) hieronder.

Houd er rekening mee dat wanneer u persoonlijke gegevens rechtstreeks overdraagt aan een buiten de EER gevestigde Digital Realty-entiteit, wij niet verantwoordelijk zijn voor die overdracht van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen niettemin uw persoonlijke gegevens verwerken vanaf het moment waarop wij deze gegevens ontvangen, in overeenstemming met de bepalingen van deze kennisgeving.

(H) Gegevensbescherming

Overzicht
Wij treffen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. Zorgt u ervoor dat alle persoonlijke gegevens die u naar ons verzendt, veilig worden verzonden.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onwettige of ongeautoriseerde verwerkingsvormen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Omdat het internet een open systeem is, is de overdracht van gegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar ons worden verzonden via internet niet garanderen - dergelijke overdracht is op eigen risico en u bent ervoor verantwoordelijk dat alle persoonlijke gegevens die u naar ons worden veilig verzonden.

(I) Gegevensnauwkeurigheid

Overzicht
We doen er in redelijkheid alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct en actueel worden gehouden en worden gewist of gecorrigeerd als we onnauwkeurigheden ontdekken.

We doen er in redelijkheid alles aan om ervoor te zorgen dat:

 • de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken nauwkeurig zij en waar nodig worden bijgewerkt, en
 • persoonlijke gegevens van u die we verwerken die niet juist zijn (met betrekking tot het doel waarvoor deze worden verwerkt) onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.

Van tijd tot tijd kunnen wij u vragen de juistheid van uw persoonlijke gegevens te bevestigen.

(J) Gegevensminimalisering

Overzicht
Wij doen er in redelijkheid alles aan om het volume van de persoonlijke gegevens die we van u verwerken te beperken tot het nodige.

We doen er in redelijkheid alles aan om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we van u verwerken beperkt blijven tot die persoonlijke gegevens die in redelijkheid noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden die in deze kennisgeving zijn uiteengezet.

(K) Bewaren van gegevens

Overzicht
We doe er in redelijkheid alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens slechts zolang worden bewaard als nodig is in verband met het wetmatige doel.

We doen er in redelijkheid alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend worden verwerkt gedurende de minimale periode die noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze kennisgeving zijn uiteengezet. De criteria voor het bepalen hoe lang we persoonlijke gegevens van u bewaren zijn de volgende.

(1) We bewaren persoonlijke gegevens in een vorm waarin deze identificeerbaar zijn slechts voor zolang als:

 • we een voortdurende relatie met u onderhouden (bijvoorbeeld, wanneer u een gebruiker bent van onze diensten, solliciteert, of wetmatig in onze mailinglijst bent opgenomen en zich hiervoor niet heeft uitgeschreven), of
 • uw persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn in verband met de wetmatige doeleinden die zijn uiteengezet in deze kennisgeving, waarvoor we en legitieme basis hebben (bijvoorbeeld, wanneer uw persoonlijke gegevens zijn opgenomen in een contract tussen ons en uw werkgever, en we een legitiem belang hebben bij de verwerking van deze gegevens voor het uitvoeren van ons bedrijf en voldoen aan onze verplichtingen onder dat contract, of wanneer we wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te bewaren).

Plus

(2) De duur van:

 • elke toepasselijke verjaringstermijn onder toepasselijk recht (dat wil zeggen elke periode gedurende welke een persoon een vordering tegen ons zou kunnen indienen in verband met uw persoonlijke gegevens of waarbij uw persoonlijke gegevens relevant zijn), en
 • een aanvullende periode van (2) maand aan het einde van een dergelijke toepasselijke periode (zodat, wanneer een persoon een vordering indient aan het eind van de beperkte periode, we nog voldoende tijd krijgen voor het vaststellen van eventuele persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de vordering),

En

(3) Bovendien continueren we, wanneer er een relevante vordering is ingediend, de verwerking van persoonlijke gegevens voor die aanvullende periodes die noodzakelijk zijn in verband met de vordering.

Tijdens de periodes vermeld in paragrafen (2)(a) en (2)(b) hierboven, beperken we onze verwerking van uw persoonlijke gegevens tot het opslaan en het onderhouden van de beveiliging van deze gegevens, behalve voor zover die gegevens moeten worden herzien in verband met enige vordering of enige verplichting op grond van toepasselijke wet- of regelgeving.

Zodra de perioden in paragrafen (1), (2) en (3) hierboven, elk voor zover van toepassing, zijn verstreken, zullen we:

 • ofwel de relevante persoonlijke gegevens definitief verwijderen of vernietigen, of
 • de relevante gegevens anonimiseren.
Overzicht
Onder toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk een aantal rechten, waaronder: het recht om uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken, het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, het recht om een rectificatie van onnauwkeurigheden te vragen, het recht om het wissen of de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, het recht om uw persoonlijke gegevens te laten overdragen aan een andere beheerder; het recht om toestemming in te trekken en het recht om klachten in te dienen bij gegevensbeschermingsautoriteiten. In sommige gevallen zal het nodig zijn om uw identiteit te bewijzen voordat we aan deze rechten gevolg kunnen geven.

Onder toepasselijke wetgeving, heeft u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

 • het recht om uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken (houd er echter rekening mee dat we u niet ten volle kunnen laten profiteren van onze sites, portals of diensten als u ons uw persoonlijke gegevens niet verstrekt - we, bijvoorbeeld, u geen toegang tot onze gebouwen en portals kunnen verlenen, uw aanvragen misschien niet kunnen verwerken zonder de nodige gegevens);
 • het recht om toegang tot of kopieën van uw relevante persoonlijke gegevens te vragen, samen met informatie over de aard, verwerking en openbaarmaking van die relevante persoonlijke gegevens;
 • het recht om een rectificatie van onnauwkeurigheden in uw relevante persoonlijke gegevens te vragen;
 • het recht om, vanwege legitieme redenen, te vragen om
  • het wissen van uw relevante persoonlijke gegevens, of
  • beperking van de verwerking van uw relevante persoonlijke gegevens;
 • het recht om bepaalde relevante persoonlijke gegevens te laten overdragen aan een andere beheerder, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en geautomatiseerd leesbaar formaat, voor zover van toepassing;
 • waar wij uw relevante persoonlijke gegevens verwerken met uw toestemming, het recht om deze toestemming in te trekken (wijzend op het feit dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de wettigheid van verwerkingen die zijn uitgevoerd vóór de datum waarop we een kennisgeving van een dergelijke intrekking ontvangen, en niet voorkomt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op basis van andere beschikbare rechtsgrondslagen); en
 • het recht om klachten in te dienen over de verwerking van uw relevante persoonsgegevens bij een autoriteit voor gegevensbescherming (met name de gegevensbeschermingsautoriteit van de EU-lidstaat waarin u woont, of waarin u werkt, of waarin de vermeende inbreuk zich heeft voorgedaan, elk indien van toepassing).

Onder toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw relevante persoonlijke gegevens:

 • het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw relevante persoonlijke gegevens door ons of namens ons; en
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw relevante persoonlijke gegevens door ons of namens ons voor directmarketingdoeleinden.

Dit heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten.

Om een of meer van deze rechten uit te oefenen, of om een vraag te stellen over deze rechten of enige andere bepaling van deze kennisgeving, of over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, gebruikt u het aanvraagformulier. Houd er rekening mee dat:

 • het in sommige gevallen noodzakelijk is uw identiteit te bewijzen alvorens wij gevolg kunnen geven aan deze rechten; en
 • waar een dergelijk verzoek het vaststellen van aanvullende feiten vereist (bijvoorbeeld vaststelling of een verwerking niet overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is), onderzoeken we uw verzoek in redelijkheid zo snel mogelijk, voordat we besluiten welke actie we nemen.

(M) Cookies en gelijksoortige technologieën

Overzicht
Wij verwerken persoonsgegevens door cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.

Wanneer u een website bezoekt of een portal gebruikt, plaatsen we meestal cookies op uw apparaat of lezen we cookies die al op uw apparaat staan, afhankelijk van uw toestemming, indien vereist, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We gebruiken cookies om informatie over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en surfgewoonten vast te leggen. We verwerken persoonlijke gegevens via cookies en gelijksoortige technologieën in overeenstemming met ons cookiebeleid.

(N) Acceptabel gebruik

Overzicht
Ons beleid voor acceptabel gebruik reguleert alle gebruik van onze diensten, websites en portals.

Op alle gebruik van onze websites is ons beleid voor acceptabel gebruik van toepassing.We raden u aan ons beleid voor acceptabel gebruik van tijd tot tijd na te lezen op wijzigingen die wij mogelijk aanbrengen.

(O) Direct marketing

Overzicht
Wij verwerken persoonsgegevens om contact met u op te nemen met informatie over diensten die mogelijk interessant voor u zijn. U kunt u hiervoor kostenloos afmelden wanneer u maar wilt.

Wij verwerken persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, de post of andere communicatiemiddelen om u te voorzien van informatie over diensten die mogelijk interessant voor u zijn. Als we onze diensten aan u leveren, kunnen wij u, met behulp van de contactgegevens die u ons heeft verstrekt, informatie sturen met betrekking tot onze diensten, aankomende promoties en andere informatie die van belang kan zijn voor u, behoudens, en voor zover vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving, wanneer wij van uw eerder een intrekking van uw toestemming ontvingen.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze promotionele e-maillijst door eenvoudigweg op het linkje voor uitschrijving te klikken dat is opgenomen in elke promotionele e-mail die we verzenden. Nadat u zich heeft afgemeld, sturen we u verder geen promotionele e-mails meer, maar in sommige omstandigheden zullen we contact met u blijven opnemen voor zover dit nodig is voor de doeleinden van de door u gevraagde diensten.

(P) Beheerdersgegevens

Overzicht
Er zijn verschillende Digital Realty-entiteiten die als beheerder optreden in het kader van deze privacykennisgeving.

Contactgegevens

Voor de doeleinden van deze Kennisgeving zijn de relevante beheerders de gelieerde bedrijven van Digital Realty Trust, L.P.

Regio's Contactgegevens

Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Pacific

privacy@digitalrealty.com

Europa, Midden-Oosten & Afrika

dpo@Interxion.com

(Q) Definities

 • 'Adequate jurisdictie' betekent een rechtsgebied dat door de Europese Commissie formeel is aangewezen als gebied met een adequaat beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens.
 • 'Cookie' betekent een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website (inclusief onze websites) bezoekt. In deze kennisgeving omvat een verwijzing naar een 'cookie' gelijksoortige technologieën zoals webbakens en transparante gif-bestanden.
 • 'Beheerder' betekent de entiteit die beslist hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt. In veel rechtsgebieden heeft de beheerder de primaire verantwoordelijkheid voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.
 • 'Gegevensbeschermingsautoriteit' betekent een onafhankelijke openbare autoriteit die wettelijk belast is met het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.
 • 'EER' betekent de Europese Economische Ruimte.
 • 'Persoonlijke gegevens' betekent gegevens die een persoon betreffen, of waarmee een persoon direct of indirect identificeerbaar is, met name wanneer het gaat om een identificerend gegeven zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificerend gegeven of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de betreffende persoon.
 • 'Portal' betekent een online portal die informatie of interactieve functionaliteit biedt.
 • 'Verwerken', 'verwerken', of 'verwerkt' betekent alles dat met persoonlijke gegevens wordt gedaan, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, in verband brengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
 • 'Verwerker' betekent een persoon of entiteit die persoonsgegevens namens de beheerder verwerkt (andere dan werknemers van de beheerder).
 • 'Profilering' betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen met betrekking tot de prestaties op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen van die natuurlijke persoon.
 • 'Relevante persoonlijke gegevens' betekent persoonlijke gegevens waarvan we de beheerder zijn.
 • 'Gevoelige persoonlijke gegevens' betekent persoonlijke gegevens betreffende ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksueel leven, feitelijke of vermeende strafbare feiten of straffen, nationaal identificatienummer, of enig ander gegeven die geacht word gevoelig te zijn volgens toepasselijke wet- en regelgeving.
 • 'Standaardcontractbepalingen' betekent overdrachtsclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of die zijn vastgesteld door een gegevensbeschermingsautoriteit en goedgekeurd door de Europese Commissie.
 • 'Website/site' betekent elke website die door ons of namens ons wordt beheerd of onderhouden.

Voor het laatst bijgewerkt: 12 mei 2021