Charlotte staat ook wel bekend als 'Queen City', een verwijzing naar de Duitse prinses waarnaar de stad is vernoemd. De plaats was het afgelopen decennium een van de snelstgroeiende grote steden in de Verenigde Staten. Als groot binnenlandse financiële knooppunt is Charlotte tevens enorm gegroeid in de bedrijfstakken onderwijs en gezondheidszorg. Met een lagere kostprijs van levensonderhoud dan de meeste vergelijkbare steden, een ruim aanbod aan goedkoop land en duurzame energie en een infrastructuur die energie-hongerige textielfabrieken kan ondersteunen, is het geen wonder dat Charlotte snel een geschikte markt is geworden voor datacenters.