• Noord- en Zuid-Amerika

   U kunt rekenen op kwaliteit en consistente klantenservice in meer dan 290 datacenters in Noord- en Zuid-Amerika.

  • EMEA

   Maak gebruik van cloud- en carrier-neutrale datacenter-, colocatie- en interconnectieoplossingen in heel Europa en Afrika.

  • Ervaringen van klanten

   • XTREME-D

    Ontdek hoe XTREME-D zijn doelstellingen wist te bereiken en zichzelf heeft gepositioneerd voor verdere groei door samen te werken met Digital Realty en gebruik te maken van PlatformDIGITAL®.

    Verder lezen
   • Telefónica UK

    Zie hoe ze van de PlatformDIGITAL™ datahub gebruik hebben gemaakt om gegevensaggregatie, staging, analyse, streaming en gegevensbeheer te lokaliseren teneinde gegevensuitwisseling te optimaliseren en gegevenscompliantie te behouden.

    Verder lezen
   • Criteo

    Door te kiezen voor samenwerking met een bedrijf als Digital Realty heeft Criteo iemand waarmee ze kunnen werken om ervoor te zorgen dat ze grote stappen kunnen zetten in het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen

    Verder lezen
   • Join Digital

    Met een toenemende vraag naar een kant-en-klare ervaring, helpt Join™ zijn klanten om de fysieke en digitale wereld samen te brengen met het essentiële Network-as-a-Service- en IT-as-a-Service-aanbod voor slimme gebouwen en slimme werkplekken.

    Verder lezen
   • AIB

    AIB, Inc., een toonaangevend bedrijf voor gegevensuitwisseling en -beheer dat meer dan 1600 klanten in de automobielindustrie bedient, probeerde hun cloudportfolio te diversifiëren om minder wachttijd, verhoogde beschikbaarheid en een betere beveiligingspositie te realiseren.

    Verder lezen
  • Global Data Insights Survey

   Lees de enquête

  • Investeerderrelaties

   Digital Realty bezit, verwerft, ontwikkelt en exploiteert datacenters. Het bedrijf richt zich op het leveren van datacenter-, colocatie- en interconnectieoplossingen voor binnenlandse en internationale klanten.

  • Investeerderrelaties
  • Directie
  •  
  •  
  •  

Acceptabel gebruik (beleid)

Acceptabel gebruik (beleid)

1.0 Inleiding en toepasbaarheid van het beleid ten aanzien van acceptabel gebruik

Digital Realty Trust, L.P. en haar dochterondernemingen, moederbedrijven en gelieerde ondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot Telx, LLC (gezamenlijk 'Digital Realty' of 'Bedrijf') hanteren deze Acceptable Use Policy (beleid inzake aanvaardbaar gebruik) ('AUP') om het gebruik te regelen van hun connectiviteitsservices (de 'Services') door hun klanten ('Klanten' of 'u') en door gebruikers die toegang hebben verkregen tot de Services via Klantaccounts ('Gebruikers').

Door de Services te gebruiken, erkent u dat u en uw Gebruikers verantwoordelijk zijn voor de naleving van deze AUP en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze AUP. U bent verantwoordelijk voor schendingen van deze AUP door elke Gebruiker die toegang heeft tot de Services via uw account, waaronder, zonder beperking, Gebruikers voor wie u als wederverkoper services verleent. Digital Realty is niet voornemens de ervaring van Gebruikers of de content van hun online communicatie te controleren of bewaken, maar Digital Realty behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Services stop te zetten of te beeïndigen voor gebruik dat de AUP schendt (of mogelijk schendt) of anderszins onwettig lijkt. Deze AUP is van toepassing op alle aspecten van de Services van het Bedrijf via haar netwerk, inclusief apparatuur, systemen, faciliteiten, services en producten die zijn opgenomen of worden gebruikt in een dergelijk overdrachtnetwerk (Digital Realty Network"). Deze AUP is ontworpen om het Digital Realty Network, de Services, Klanten, Gebruikers en de internetgemeenschap te beschermen tegen ongepaste of illegale activiteiten op het internet, om de Services en het serviceaanbod te verbeteren.

Het gebruik van het Digital Realty Network door een klant is onderworpen aan de algemene voorwaarden van eventuele overeenkomsten die door deze Klant en Digital Realty zijn aangegaan. Deze AUP wordt door verwijzing in dergelijke overeenkomsten opgenomen. Bepaalde producten of services die worden aangeboden via het Digital Realty Network, kunnen aanvullende voorwaarden bevatten die gelden in geval van inconsistentie met deze AUP. Raadpleeg voor meer informatie de specifieke algemene voorwaarden van producten en services, inclusief specificatiebladen en veelgestelde vragen, en de overeenkomsten op grond waarvan dergelijke producten en services worden geleverd.

Als u niet aan deze AUP gebonden wilt zijn, mag u zich niet aanmelden voor, abonneren op of anderszins gebruikmaken van het Digital Realty Network. Digital Realty kan deze AUP op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht geacht na het plaatsen van de gewijzigde voorwaarden op https://intranet.Digital Realty Trust.com/web/guest/library/.

2.0. Verboden gebruik

2.1 Illegale activiteiten U mag het Digital Realty Network alleen voor wettige doeleinden benaderen en gebruiken. U bent verantwoordelijk voor elke overdracht die u of uw Gebruikers verzenden, ontvangen, plaatsen, gebruiken of opslaan via het Digital Realty Network. Digital Realty verbiedt ten strengste het gebruik van de Services voor de overdracht, distributie, opvraging of opslag van informatie, gegevens of ander materiaal in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief, indien van toepassing, elk tarief of verdrag). Dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik of de overdracht van gegevens die worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht zonder de juiste toestemming en de overdracht van materiaal dat een illegale dreiging vormt, de exportcontrolewetten schendt, of obsceen, lasterlijk of anderszins onwettig is. Enkele voorbeelden van onwettig gedrag zijn:

 • Inbreuk: Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten. Inbreuk kan het gevolg zijn van het ongeoorloofd kopiëren, verspreiden en/of plaatsen van foto's, logo's, software, artikelen, muziekwerken en video's.
 • Aanstootgevend materiaal: Materiaal verspreiden of plaatsen dat onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, expliciet, onzedelijk, intimiderend, bedreigend, schadelijk, inbreukmakend op privacy of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend of anderszins aanstootgevend is.
 • Exportovertredingen: Inclusief, maar niet beperkt tot, overtredingen van de Export Administration Act (exportbeperkende wetgeving) en de bijbehorende regelgevingen beheerd door het ministerie van Handel.

2.2 Niet-geautoriseerde toegang/interferentie Een Klant of Gebruiker mag niet trachten ongeoorloofd toegang te krijgen tot, of proberen te interfereren met, of de normale werking, activiteiten of beveiliging van enig deel van het Digital Realty Network te belemmeren Een Klant of Gebruiker mag de services niet gebruiken om activiteiten te ontplooien die de mogelijkheid van anderen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services of het Internet belemmeren. Een Klant of Gebruiker mag de Services niet gebruiken om gegevens, informatie of communicatie op een netwerk of systeem te controleren. Het is een Klant of Gebruiker ten strengste verboden om toegang te krijgen tot de gebruikersaccounts van andere Klanten of Gebruikers, of een systeem- of netwerkbeveiliging te schenden, die elk kunnen leiden tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Digital Realty zal incidenten die betrekking hebben op dergelijke schendingen onderzoeken en mogelijk medewerking verlenen aan en samenwerken met wetshandhavingsinstanties als een criminele schending wordt vermoed. Digital Realty kan, maar is niet verplicht om, op elk moment apparatuur, systemen en netwerkapparatuur te monitoren vanwege veiligheids- en beheersdoeleinden. Voorbeelden van verboden ongeoorloofde toegang of interferentie zijn:

 • Hacken: Ongeoorloofde toegang tot of gebruik van gegevens, systemen of netwerken, inclusief elke poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te overtreden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk.
 • Interceptie: Ongeoorloofde controle van gegevens of verkeer op elk netwerk of systeem zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk.
 • Opzettelijke interferentie: Interferentie met de service voor elke gebruiker, host of netwerk, inclusief maar niet beperkt tot denial-of-service-aanvallen, mailbombing, nieuwsbombing, andere floodingtechnieken, opzettelijke pogingen om een ​​systeem te overbelasten en aanvallen uit te zenden.
 • Vervalsing van herkomst of routinginformatie: Het in samenhang met de Services gebruik, de verkoop of distributie van elk computerprogramma dat is ontworpen om de bron- of routeringsinformatie van elektronische mailberichten te verbergen op een manier die een internetdomein, headerinformatie, datum- of tijdstempel, oorspronkelijk e-mailadres of ander identificatiemiddel vervalst.
 • Systeemvereisten ontwijken: Het gebruik van handmatige of elektronische middelen om beperkingen te ontwijken die door het Bedrijf zijn vastgesteld of onbevoegd toegang te krijgen tot informatie en deze te wijzigen of vernietigen die betrekking heeft op een Klant van het Bedrijf of andere eindgebruiker. Het Bedrijf kan, maar is niet verplicht, actie te ondernemen die het nodig acht om het Digital Realty Network, zijn rechten of de rechten van zijn klanten of derden te beschermen, of (2) services, systemen en apparatuur van het Digital Realty Network te optimaliseren of te verbeteren. U erkent dat een dergelijke actie, zonder beperking, kan bestaan ​​uit het gebruik van methoden, technologieën of procedures voor het filteren of blokkeren van berichten en gegevens verzonden via het Digital Realty Network. Het bedrijf kan naar eigen goeddunken te allen tijde 'spam' filteren of 'hacks', 'virussen' of andere potentiële schade voorkomen zonder rekening te houden met eventuele voorkeuren die u mogelijk aan ons heeft doorgegeven.
 • Niet-naleving van het beleid van derden: Het overtreden van de regels, voorschriften of beleidsregels die van toepassing zijn op het netwerk, de server of de computerdatabase van een derde partij of waartoe u toegang heeft.
 • Schadelijke content: Schadelijke content verspreiden of plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, zombies, cancelbots of andere computer- of programmeerroutines die schade kunnen toebrengen aan, interferentie kunnen veroorzaken met of beslag kunnen leggen op elk systeem, programma, gegevens of persoonlijke informatie of deze stiekem kunnen onderscheppen.

2.3 Vervalsen/fraude Het is Klanten en Gebruikers verboden om opzettelijk of uit nalatigheid valse gegevens in het internet te injecteren via het Digital Realty Network, bijvoorbeeld in de vorm van slechte routeringsinformatie (inclusief, maar niet beperkt tot, de aankondiging van netwerken die eigendom zijn van iemand anders of zijn gereserveerd door de Internet Assigned Numbers Authority) of onjuiste DNS-informatie.

Een Klant of Gebruiker mag niet proberen e-mailberichten te verzenden of elektronische communicatie over te dragen met behulp van een naam of adres van iemand anders dan de Klant of Gebruiker voor misleidende doeleinden via het Digital Realty Network. Elke poging om zich uit te geven voor iemand anders door informatie van een bron IP-adres te wijzigen of door vervalste headers of andere identificerende informatie te gebruiken, is verboden. Elke poging om de identiteit van een Klant of Gebruiker frauduleus te verbergen, na te bootsen of anderszins te vervalsen in verband met het gebruik van de Services is ook verboden.

2.4 Ongevraagde commerciële e-mailberichten/spammenEen Klant of Gebruiker mag de Services niet gebruiken voor het verzenden van ongevraagde commerciële e-mailberichten of om opzettelijk overdreven grote bijlagen te verzenden naar een ontvanger of bestanden die een server, account, nieuwsgroep of chatservice verstoren. Alle ongevraagde commerciële e-mailberichten of een reeks ongevraagde commerciële e-mailberichten of grote bijlagen die naar een ontvanger worden verzonden via het Digital Realty Network of de Services, is verboden. Daarnaast is 'spammen' of 'e-mailbombing' met behulp van het Digital Realty Network of de Services ook verboden.

Evenzo is het Klanten of Gebruikers niet toegestaan ​​het volgende te verzenden via het Digital Realty Network: (1) ongevraagde informatie-aankondigingen; (2) kettingbrieven; (3) talrijke kopieën van dezelfde of in hoofdzaak soortgelijke berichten; (4) lege berichten; of (5) berichten die geen inhoudelijke content bevatten. Het gebruik van de service van een andere provider voor het verzenden van ongevraagde commerciële e-mail, spam of e-mailbommen, om een ​​site te promoten die wordt gehost op of is verbonden met het Digital Realty Network, is eveneens verboden. Evenzo mag een Klant of Gebruiker de Services niet gebruiken om reacties te verzamelen op massale ongevraagde e-mailberichten, e-mailadressen, schermnamen of andere identificatiegegevens van anderen (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf), een praktijk die soms spidering of harvesting wordt genoemd. U en uw Gebruikers mogen de e-mailservers van het Bedrijf of de e-mailserver van een andere site niet gebruiken om e-mail door te sturen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de accounthouder of de site.

U en uw Gebruikers hebben geen toegang tot Usenet-nieuwsgroepen via een ander netwerk dan het Digital Realty Network. Digital Realty kan zonder kennisgeving aan u, en op elk moment, Usenet-nieuwsgroepen of -services toevoegen, verwijderen of wijzigen en de beschikbare bandbreedte voor het downloaden van content uit Usenet-nieuwsgroepen wijzigen of beperken.

Digital Realty kan, naar eigen goeddunken, vertrouwen op informatie verkregen van anti-spammingorganisaties (bijvoorbeeld inclusief, en zonder beperking, spamhaus.org, spamcop.net, sorbs.nte en abuse.net) als bewijs dat een Klant of Gebruiker een actieve 'spambewerking' is met als doel corrigerende maatregelen te nemen op grond van deze AUP.

2.5 Usenet-berichten Alle berichten naar Usenet-groepen moeten voldoen aan het handvest en andere beleidsregels van die groep. Het is Klanten en Gebruikers verboden om crossposts te plaatsen op niet-gerelateerde nieuwsgroepen of nieuwsgroepen waar het bericht niet voldoet aan het handvest van die groep. Voortdurend plaatsen van berichten die niets met het onderwerp te maken hebben, inclusief commerciële berichten (tenzij specifiek gevraagd) is verboden. Het verstoren van nieuwsgroepen met materialen, berichten of activiteiten die (naar eigen goeddunken bepaald Digital Realty) lichtzinnig, onwettig, obsceen, bedreigend, beledigend, lasterlijk, hatelijk, buitensporig of herhalend zijn, is verboden, tenzij dergelijke materialen of activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​of worden aangemoedigd op grond van de nieuwsgroep zelf, veelgestelde vragen of het handvest.

2.6 Diverse verboden activiteiten Digital Realty verbiedt Klanten en Gebruikers om het Digital Realty Network te gebruiken voor verboden activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot de volgende activiteiten:

 • Opzettelijk bestanden verzenden die een computervirus of corrupte gegevens bevatten.
 • Als Digital Realty de bandbreedtebeperkingen voor uw gebruikersaccount heeft gespecificeerd, mag het gebruik van de Services deze beperkingen niet overschrijden.
 • Pogingen om de processen of procedures te omzeilen of te wijzigen om tijd, bandbreedtegebruik of andere methoden te meten om het gebruik van de Services te documenteren.
 • Ongeautoriseerd toezicht op gegevens of verkeer op elk netwerk of systeem zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk.
 • Ongeoorloofde toegang tot of gebruik van gegevens, systemen of netwerken, inclusief elke poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te overtreden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk.
 • Promoten, overdragen of anderszins beschikbaar maken van software, programma's, producten of services die zijn ontworpen om deze AUP te schenden, waaronder het faciliteren van de middelen om ongevraagde commerciële e-mail te verzenden.
 • Elke activiteit die het Digital Realty Network of de Services verstoort, aantast, schaadt of dreigt te schaden.
 • Elke andere ongepaste activiteit of misbruik van de Services (zoals naar eigen goeddunken bepaald door Digital Realty), al dan niet specifiek vermeld in deze AUP, kan leiden tot opschorting of beëindiging van de toegang van de Gebruiker tot of het gebruik van de Services.

2.7 Klachten Digital Realty behoudt zich het recht voor de toegang op te schorten. Als Digital Realty rechtstreeks klachten ontvangt van internetgebruikers, via internetorganisaties en via andere partijen, is Digital Realty niet verplicht om de geldigheid van ontvangen klachten te bepalen, of van informatie verkregen van anti-spammingorganisaties alvorens actie op grond van deze AUP te ondernemen. Een klacht van de ontvanger van commerciële e-mail, ongeacht of deze rechtstreeks is ontvangen of via een antispammingorganisatie, vormt een bewijs dat het bericht ongevraagd is verzonden. Digital Realty is niet verplicht om de klacht door te sturen naar de Klant of Gebruiker, of om de partijen die de klacht hebben ingediend te identificeren.

2.8 DIGITAL REALTY recht op maatregelen voor verboden acties De maatregelen beschreven in deze Paragraaf II zijn niet-uitputtend en Digital Realty behoudt zich het recht voor gepaste maatregelen te nemen om enig gedrag te verhelpen waarvan het denkt dat het een overtreding is van deze AUP of anderszins schadelijk kan zijn voor het Digital Realty Network, zijn Klanten of Internetgebruikers.

INDIRECTE OF POGINGEN TOT SCHENDING VAN DE AUP EN DAADWERKELIJKE OF POGINGEN TOT SCHENDING DOOR EEN DERDE NAMENS EEN KLANT OF GEBRUIKER WORDEN BESCHOUWD ALS OVERTREDING VAN DE AUP DOOR DEZE KLANT OF GEBRUIKER.

3.0 De rechten van DIGITAL REALTY

3.1 Opschorting of beëindiging van Services Als Klanten of Gebruikers zich inlaten met gedrag of een patroon van gedrag, inclusief maar niet beperkt tot herhaalde schendingen door een Gebruiker waarbij correctie van individuele schendingen, naar eigen goeddunken van Digital Realty, een patroon van dezelfde of soortgelijke schendingen niet corrigeren, tijdens gebruik van de Services dat de AUP schendt, of anderszins illegaal of ongepast is, behoudt Digital Realty zich het recht voor om de Services of de toegang van de Gebruiker tot de Services op te schorten en/of te beëindigen. Digital Realty zal in het algemeen proberen de Klant of Gebruiker op de hoogte te stellen van enige activiteit die in strijd is met de AUP en de Gebruiker vragen dergelijke activiteiten stop te zetten; echter in gevallen waarin de werking van het Digital Realty Network wordt bedreigd of in gevallen van ongevraagde commerciële e-mail/spam, een patroon van schendingen, doorsturen van e-mails, wijziging van de de informatie van een bron IP-adres van de Klant of Gebruiker, denial-of-service-aanvallen, illegale activiteiten, vermoede fraude in verband met het gebruik van de Services, intimidatie of schending van het auteursrecht, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Services of de toegang van de Gebruiker tot de Services zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen.

Indien het Bedrijf merkt dat dergelijk materiaal mogelijk in strijd is met de voorwaarden van deze AUP en/of het Bedrijf blootstelt aan burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA'), behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de toegang tot dergelijk materiaal te blokkeren en de toegang op te schorten of te beëindigen van een Gebruiker die dergelijk materiaal creëert, opslaat, kopieert of communiceert, inclusief elke Gebruiker waarvan het Bedrijf weet dat de Klant of Gebruiker zich meerdere keren met een van de voorgaande activiteiten heeft beziggehouden.

Digital Realty behoudt zich het recht voor om een beroep te blijven doen op de safe harbor-bepalingen van de DCMA. Digital Realty doet geen enkele belofte, noch heeft Digital Realty enige verplichting om de activiteiten die plaatsvinden met behulp van de Services te controleren of te reguleren en is niet aansprakelijk tegenover enige partij, inclusief een Klant en Gebruiker, voor enige overtreding van de AUP.

3.2 Onderzoek en handhaving Digital Realty heeft het recht, maar is niet verplicht, om deze AUP strikt na te leven door middel van zelfhulp, actief onderzoek, rechtszaken en vervolging. Het Bedrijf is niet verplicht om enige redactionele controle uit te oefenen op enig materiaal opgeslagen, gekopieerd of gecommuniceerd met behulp van de Services of het Digital Realty Network, maar behoudt zich het recht voor om dit te doen. Bovendien kan Digital Realty elke andere passende actie ondernemen tegen de Klant of een Gebruiker voor schendingen van de AUP, inclusief herhaalde schendingen waarbij correctie van individuele schendingen, naar eigen goeddunken van Digital Realty, een patroon van dezelfde of soortgelijke schendingen niet corrigeert.

Het bedrijf behoudt zich verder het recht voor onderzoek te doen naar fraude, schendingen van de algemene voorwaarden van deze AUP of andere wetten of voorschriften, en om samen te werken met juridische autoriteiten en derde partijen bij het onderzoeken van vermeende misstanden, inclusief het bekendmaken van de identiteit van de gebruiker die volgens het Bedrijf verantwoordelijk is voor de misstanden.

3.3 Samenwerking met wetshandhavingsinstanties Digital Realty kan ook om elke wettelijke reden informatie inzien en openbaar maken (inclusief overdrachtgegevens) met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het Digital Realty Network door een Klant of Gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot: (1) het reageren op noodsituaties; (2) het voldoen aan de wet (bijv. een wettige dagvaarding); (3) de rechten of eigendommen van het Bedrijf en die van zijn Klanten te beschermen; of (4) Gebruikers van die services en andere providers te beschermen tegen frauduleus, beledigend of onwettig gebruik van of een abonnement op dergelijke services.

INDIRECTE OF POGINGEN TOT INBREUK OP DEZE AUP EN WERKELIJKE OF POGINGEN TOT INBREUK DOOR EEN DERDE NAMENS EEN BEDRIJF, KLANT OF GEBRUIKER, KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN INBREUK OP DEZE AUP DOOR EEN DERGELIJK(E) BEDRIJF, KLANT OF GEBRUIKER.

Digital Realty zal samenwerken met relevante wetshandhavingsinstanties en andere partijen die betrokken zijn bij het onderzoeken van claims op het gebied van illegale of ongepaste activiteiten. Digital Realty behoudt zich het recht voor om informatie over Klanten en Gebruikers openbaar te maken voor zover toegestaan ​​of vereist door federale of nationale wetgeving. Als wederverkoper van de Services (indien van toepassing) stemt de Klant, door het gebruiken en accepteren van de Services, in met de openbaarmaking van de identiteit van de Klant als de serviceprovider van de gegevens (inclusief basiscontactinformatie) door het Bedrijf aan een wetshandhavingsinstantie, zonder de noodzaak van een dagvaarding, voor zover van toepassing, voor elke Gebruiker waarover Digital Realty wordt gecontacteerd door de wetshandhavingsinstantie. In gevallen die betrekking hebben op kinderpornografie, zal Digital Realty voldoen aan alle toepasselijke federale en staatswetten, waaronder kennisgeving aan het Nationaal Centrum voor vermiste en uitgebuite kinderen of andere aangewezen instanties.

3.4 Filters en service-informatie Digital Realty behoudt zich het recht voor om geschikte apparaten te installeren en te gebruiken of te laten installeren en gebruiken door de klant om schendingen van deze AUP te voorkomen, inclusief apparaten die zijn ontworpen om de toegang tot de services te filteren of te beëindigen. Door de Services te accepteren en te gebruiken en Gebruikers toe te staan ​​de Services te gebruiken, stemt de Klant ermee in dat het Bedrijf service-informatie en routinginformatie verzamelt in de normale uitoefening van zijn bedrijf en deze informatie gebruikt voor algemene zakelijke doeleinden.

3.5 Privacy Omdat internet een inherent open en onveilig communicatiemiddel is, kunnen gegevens of informatie die een Klant of Gebruiker via internet verzendt, vatbaar zijn voor onderschepping en wijziging. Onafhankelijk van het online Privacybeleid van het Bedrijf, biedt Digital Realty geen enkele garantie met betrekking tot, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor, de veiligheid en integriteit van gegevens of informatie die een Gebruiker verzendt via de Services of via Internet, inclusief gegevens of informatie die wordt verzonden via een als 'veilig' bestempelde server.

3.6 Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid U EN UW GEBRUIKERS BEGRIJPEN DAT U EN UW GEBRUIKERS UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM EN DIE VAN UW GEBRUIKERS OF HET VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN ENIG MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD VAN OF BENADERD VAN OF ANDERSZINS GELEVERD VIA HET DIGITAL REALTY NETWORK. ALLE CONTENT OF INFORMATIE DIE U BENADERT OF DIE VERSTREKT WORDT VIA HET DIGITAL REALTY NETWORK WORDT VERSTREKT 'ZOALS DEZE IS', 'MET ALLE FOUTEN' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. HET BEDRIJF, HAAR VERTEGENWOORDIGERS EN HAAR LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIE VOOR DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, GELDIGHEID, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN ENIGE CONTENT OF INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VIA HET DIGITAL REALTY NETWORK. U EN UW GEBRUIKERS KRIJGEN OP EIGEN RISICO TOEGANG TOT DERGELIJKE CONTENT OF INFORMATIE. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE DAT HET DIGITAL REALTY NETWORK FOUTLOOS OF CONTINU BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, OF DAT HET VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN HET BEDRIJF, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HAAR VERTEGENWOORDIGERS OF HAAR LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ANDEREN VOOR ENIGE SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN HET DIGITAL REALTY NETWORK DIE KAN ONTSTAAN DOOR ENIGE HANDELSWIJZE, MET INBEGRIP VAN DIE WELKE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN HET DIGITAL REALTY NETWORK, ALLE SERVICES AANGEBODEN VIA HET DIGITAL REALTY NETWORK, OF OVERDRACHTEN UITGEVOERD VIA HET DIGITAL REALTY NETWORK. DIT IS EEN ALGEMENE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DIE GELDT VOOR ALLE SCHADE, INCLUSIEF COMPENSERENDE, BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN CLAIMS VAN DERDEN, ZELFS INDIEN BEKEND VOORAFGAAND AAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U STEMT ERMEE IN DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF, HAAR VERTEGENWOORDIGERS EN HAAR LICENTIEHOUDERS, INDIEN VAN TOEPASSING, ALS GEVOLG VAN ENIGE SOORT JURIDISCHE CLAIM DIE OP WELKE MANIER DAN OOK IN VERBAND STAAT MET HET DIGITAL REALTY NETWORK NIET MEER DAN $ 100,00 ZAL BEDRAGEN. OMDAT SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE CATEGORIEËN VAN SCHADE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DEZE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF, EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS EN LICENTIEGEVERS BEPERKT TOT HET MAXIMUM DAT IS TOEGESTAAN DOOR DEZE STAATSWET.

3.7 Vrijwaring De Klant en Gebruiker komen overeen om het Bedrijf, haar functionarissen, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers, aandeelhouders, licentiegevers en leveranciers te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheden, verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria die voortvloeien uit: (1) een schending door de Klant of Gebruiker van deze AUP of het beleid voor acceptabel gebruik van een externe netwerkprovider gecontracteerd door Digital Realty ter ondersteuning van het Digital Realty Network; (2) een schending van rechten van een derde partij door de Klant of Gebruiker; (3) een overtreding van de toepasselijke wetgeving; (4) informatie of content die een Klant of Gebruiker verzendt, plaatst, overdraagt of beschikbaar stelt via het Digital Realty Network; of (5) het gebruik van het Digital Realty Network door de Klant of Gebruiker.

4.0 Verantwoordelijkheden van klant en gebruiker

4.1 Melding van problemen met netwerkbeveiliging Klanten en Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van wachtwoord- en accountgegevens, evenals de beveiliging van hun netwerk. Klanten en Gebruikers stemmen ermee in om Digital Realty onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van hun accounts of een andere inbreuk op de beveiliging waarvan u op de hoogte bent. Als de Klant of Gebruiker kennis krijgt van een overtreding van deze AUP door een persoon, inclusief Gebruikers die via de account van de Klant toegang hebben gehad tot de Services, is de Klant of Gebruiker verplicht om het Bedrijf op de hoogte te stellen.

4.2 Configuratie Alle gebruikers van het Digital Realty Network zijn verantwoordelijk voor het configureren van hun eigen systemen om de maximale verantwoording hierover af te leggen. Digital Realty is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door dergelijke systeemconfiguraties, ongeacht of dergelijke configuraties zijn geautoriseerd of aangevraagd door Digital Realty. Gebruikers van het Digital Realty Network zijn verantwoordelijk voor het opleiden van zichzelf en het configureren van hun systemen met een effectief beveiligingsniveau. Als systemen op de site van een Gebruiker worden aangetast, is de Gebruiker verantwoordelijk voor het melden van de aantasting en voor het herstellen van het betreffende systeem.

4.3 Melding van dreigende beveiligingsincidenten Alle gebruikers van het Digital Realty Network zijn ervoor verantwoordelijk Digital Realty direct te informeren als zij kennis nemen van dreigende incidenten die een negatieve invloed kunnen hebben op het Digital Realty Network. Dit omvat afpersingsbedreigingen die betrekking hebben op dreiging met 'denial-of-service-aanvallen', ongeoorloofde toegang of andere beveiligingsincidenten.

4.4 Klachten In de meeste gevallen zal Digital Realty zijn Klant(en) op de hoogte brengen van klachten die zijn ontvangen met betrekking tot een vermeende schending van deze AUP. U gaat ermee akkoord om dergelijke klachten onmiddellijk te onderzoeken en alle nodige maatregelen te nemen om eventuele schendingen van deze AUP te verhelpen. Het Bedrijf kan de klager laten weten dat u de klacht onderzoekt en kan de klager de nodige informatie verstrekken om rechtstreeks contact met u op te nemen om de klacht op te lossen. U bent verplicht om een vertegenwoordiger aan te wijzen voor de ontvangst van dergelijke berichten.

5.0 Diverse bepalingen

5.1 Geldende wetgeving Deze AUP wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië zonder rekening te houden met de beginselen van wetsconflicten. De federale rechtbanken in de staat Californië en de nationale rechtbanken in Californië hebben exclusieve jurisdictie over en vormen de locatie van elke rechtszaak die betrekking heeft op deze AUP. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw gedrag te allen tijde in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

5.2 Geen verklaring van afstand en scheidbaarheid van het beleid Het nalaten door het Bedrijf van het aandringen op of afdwingen van strikte uitvoering van een bepaling van deze AUP zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een bepaling of recht. Noch de handelswijze tussen de partijen, noch de handelspraktijk zullen enige bepaling van deze AUP wijzigen. Het Bedrijf mag zijn rechten en plichten onder deze voorwaarden op elk gewenst moment aan elke partij overdragen zonder u daarvan in kennis te stellen. Als een bepaling van deze AUP niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, blijven de niet-getroffen bepalingen van deze AUP van kracht.

5.3 Klachten en contactinformatie Klachten over verboden gebruik of ander misbruik van het Digital Realty Network, inclusief overtreding van de AUP, moeten worden verzonden naar Digital Realty via customerservice@digitalrealty.com of bel het Digital Realty Command Center op 888.835.9832 optie 1. Vermeld alle toepasselijke informatie die Digital Realty zal helpen bij het onderzoeken van de klacht, inclusief alle van toepassing zijnde kopteksten van doorgestuurde berichten.

Als u niet zeker weet of enig beoogd gebruik of een actie is toegestaan, kunt u vragen of opmerkingen indienen bij het Digital Realty Command Center customerservice@digitalrealty.com.

Architech afbeelding03 2021 12 17 134537 Architech afbeelding02 2021 12 17 134536 Architech afbeelding01 2021 12 17 134535

Uw digitale implementatie klaarmaken voor de toekomst

Maak contact met een Digital Realty Cloud Certified Solution Architect om u te helpen uw schaalbare groeistrategie te ontwikkelen en uw bedrijf te transformeren.

Neem contact met ons op