COVID-19: Our number one priority is the health and safety of our employees, customers and partners. See statement from our CEO.

Hero Energy Conservation

Behoud van middelen en voorzieningen

Verminderen van milieu-impact

Datacenters verbruiken aanzienlijke hoeveelheden energie en water. We houden ons actief bezig met het monitoren en beheren van energie- en waterverbruik en het implementeren van energiebesparende maatregelen. Onze inspanningen voor het behoud van hulpbronnen omvatten:

 • Audits in bestaande faciliteiten voor operationele verbeteringen
 • Upgrades tegen lage kosten of zonder kosten
 • Investeren in kapitaalprojecten die substantiële energie-, water- en kostenbesparingen opleveren en volgen van  beschikbare voordelen van nutsbedrijven

Energiebehoud

Energiezuinige datacenters hebben minder impact op het milieu en lagere operationele kosten. We pakken de prestaties van onze datacenterportfolio aan door te investeren in verbetering van de efficiëntie en vermindering van het hulpbronnengebruik in onze operationele faciliteiten en daarmee kostenbesparingen voor onze klanten te realiseren.

Digital Realty streeft ernaar de energiezuinigheid continu te verhogen, efficiëntie van energiegebruik te verbeteren en totale eigendomskosten te verlagen. We gebruiken de raamwerken van het ISO 14001 Milieumanagementsysteem en ISO 50001 Milieubeheersysteem voor de structurering van onze activiteiten, ondersteuning van het naleven van wet- en regelgeving en vermindering van emissies en CO2-footprint. We benchmarken en certificeren de gebouwen in ons portfolio in overeenstemming met door derden geverifieerde kaders voor energie-efficiëntie, waaronder ENERGY STAR- en NABERS-certificeringen.

Gegevens vanaf 31 december 2018

Afval en waterbesparing

We onderzoeken de beschikbaarheid en kosten van water, evenals alternatieven voor drinkwater,  zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke levering van teruggewonnen water (gezuiverd afvalwater), waar dat voor handen is. Op eenzelfde manier beoordelen we afvalproductie en hergebruiken we afval waar mogelijk. We benchmarken onze afvalproductie en ons waterverbruik in de ENERGY STAR Portfolio Manager en zijn lid van de Waste and Water Challenge van BOMA (Building Owners and Manager Association), die zich inzet voor het bewaken en verbeteren van afval- en waterefficiëntie.

Gegevens vanaf 31 december 2018


Aanvullende informatie over onze inspanningen is te vinden in ons ESG-rapport.

Voordelen van energiezuinige datacenters

 • Minder invloed op het milieu doordat er met minder bouwmaterialen wordt gebouwd terwijl de toonaangevende PUE wordt geleverd

 • Zeer energiezuinige koelsystemen die het gebruik van water voor koeling overbodig maken

 • Hogere waarde van uw assets en lagere bedrijfskosten

  / 3 / 2 / 1

  Belangrijke initiatieven

  Programma Bereik Prestaties

  ENERGY STAR - benchmarks en certificaten

  Benchmark 100% van de bedrijfsobjecten met de ENERGY STAR Portfolio Manager en streef naar certificering van de geschikte panden

  100% van de bedrijfsobjecten gebenchmarkt. 24 datacenters gecertificeerd in 2018

  Overeenkomst inzake klimaatverandering van het Verrenigd Koninkrijk (UK Climate Change Agreement) Verlaag het niet aan IT gerelateerde energieverbruik voor het Britse schaalportfolio met 14.8% en het colocatieportfolio met 14.5% tegen 2020, ten opzichte van het meetpunt van 2011 Resultaat 10.1% voor het schaalportfolio en 3.8% voor het colocatieportfolio in de complianceperiode 2017/2018

  Verbetering van de PUE

  Verlaag de PUE met 10% tegen 2020 ten opzichte van het meetpunt van 2017

  PUE-verbetering van 6% behaald in 2018


  Meeting Better Buildings Challenge

  Better Buildings Challenge

  In 2014 was Digital Realty een van de eerste datacenterproviders die deelnamen aan de Better Buildings Challenge, een initiatief van het Amerikaanse Ministerie voor Energie om het energieverbruik te verminderen. Ons doelstelling was dat onze gebouwen 20 procent energiezuiniger werden voor 2024 (ten opzichte van het meetpunt van 2013). Tegen eind 2016 hadden we dat doel bereikt, enkele jaren eerder dan gepland.

  We gaan nu verder met versterken van onze inspanningen voor energiebesparing en we verwachten continue verbetering binnen onze portfolio met de uitbreiding van onze doelstellingen

  Volg onze voortgang


  Digital Realty is de eerste datacenter-REIT dat een ENERGY STAR-partner wordt, die onze inzet voor het meten en verbeteren van de energie-efficiëntie van onze datacenters ondersteunt.

  Log in op het klantenportal
  Wilt u contact opnemen?

  Cookies

  Voor de best mogelijke gebruikerservaringen maakt deze website gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website stemt u in met het gebruik van cookies. Meer informatie.

  Neem contact met ons op