search
close-icon
Datacenters
PlatformDIGITAL®
Partners
Expertise & Resources
Over Ons
Language
Login
Neem contact met ons op
banner

Ethiek en integriteit

Onze toewijding aan ethisch gedrag

Wij streven ernaar om ethisch zaken te doen en de hoogste normen van integriteit te volgen. We raadplegen zowel interne als externe bronnen om ervoor te zorgen dat onze acties wettig zijn en in lijn zijn met onze waarden.

Onze Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek schetst ons beleid en onze normen voor ethisch gedrag. Dit omvat richtlijnen voor belangenconflicten, zakelijke kansen, vertrouwelijkheid, eerlijke concurrentie, geschenken en entertainment, bedrijfsmiddelen, financiële rapportage, naleving van wet- en regelgeving en arbeidspraktijken.

Onze Gedragscode stelt richtlijnen vast voor arbeids- en mensenrechten en sluit aan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie. Het geldt voor al onze medewerkers, fulltime en parttime, ongeacht de locatie. Alle werknemers zijn verplicht om de Code jaarlijks te erkennen en na te leven via ons jaarlijkse attestprogramma. Voor meer details over onze Corporate Governance, inclusief managementstructuur, Raad van Bestuur, commissiecharters en beleid, kunt u onze Investeerderspagina bezoeken.

Hoge normen stellen op het gebied van ethiek en integriteit

We voeren een nultolerantiebeleid ten aanzien van corruptie en omkoping. We voldoen aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act, de UK Modern Slavery Act 2015, het Duitse Wetboek van Strafrecht en andere toepasselijke wetten. Onze Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en het anticorruptiebeleid worden beheerd door de General Counsel.

Alle medewerkers zijn verplicht om tijdens onze jaarlijkse attestperiode de training over ons beleid inzake handel met voorkennis, het FCPA- en anticorruptiebeleid, en de naleving van de antiwitwaspraktijken door te nemen en te voltooien. Dit geldt ook voor alle leden van onze Raad van Bestuur.

Alle medewerkers zijn verplicht twijfelachtig ethisch gedrag of overtredingen van de Gedragscode te melden. Informatie kan worden gerapporteerd aan hun supervisor of het senior management, of werknemers kunnen anoniem berichten sturen via een vertrouwelijke hotline.

We verwachten van onze leveranciers, hun werknemers, agenten en onderaannemers dat ze zich aan dezelfde hoge normen op het gebied van ethiek en integriteit houden als wij. In onze Gedragscode voor Leveranciers worden de kernprincipes van ons bedrijf uiteengezet en worden de verwachtingen voor leveranciers vastgelegd dat zij een professionele, respectvolle en veilige werkomgeving moeten handhaven wanneer zij met ons samenwerken.

We werken samen met overheidsinstanties op federaal, staats- en lokaal niveau in de VS en internationaal aan kwesties die belangrijk zijn voor ons bedrijf. We maken informatie over ons lidmaatschap van grote handelsverenigingen en uitgaven in verband met direct lobbyen openbaar in onze jaarlijkse proxyverklaring.

Lees onze meest recente verklaring over moderne slavernij .

Klaar om uw implementatie toekomstbestendig te maken? Wij helpen u graag verder.