search
close-icon
Datacenters
PlatformDIGITAL®
Partners
Expertise & Resources
Over Ons
Language
Login
Neem contact met ons op
banner

Ethiek en integriteit

Onze toewijding aan ethisch gedrag

We zetten ons in om ethisch zaken te doen en de hoogste integriteitsnormen te volgen. We raadplegen zowel interne als externe bronnen om ervoor te zorgen dat onze acties rechtmatig zijn en in overeenstemming komen met onze waarden.

Onze Code of Business Conduct and Ethics schetst ons beleid en onze normen rondom ethisch gedrag. Dit omvat richtlijnen voor belangenverstrengeling, zakelijke kansen, vertrouwelijkheid, eerlijke concurrentie, geschenken en amusement, bedrijfsmiddelen, financiële rapportage, naleving van wet- en regelgeving en werkomstandigheden.

Onze Code of Conduct bevat richtlijnen voor arbeids- en mensenrechten en sluit aan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie. Het geldt voor al onze medewerkers, fulltime en parttime, ongeacht de locatie. Alle werknemers zijn verplicht om de Code jaarlijks te erkennen en na te leven via ons jaarlijkse attestprogramma. Voor meer informatie over ons ondernemingsbestuur, inclusief de managementstructuur, raad van bestuur, comitécharters en beleid, kunt u terecht op onze investeerderspagina.

Het stellen van hoge normen voor ethiek en integriteit

We hebben een nultolerantiebeleid als het gaat om corruptie en omkoping. We houden ons aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de UK Bribery Act, de UK Modern Slavery Act 2015, het Duitse wetboek van strafrecht en andere toepasselijke wetten. Onze Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en ons anticorruptienalevingsbeleid worden beheerd door de General Counsel.

Alle medewerkers zijn verplicht om tijdens onze jaarlijkse attestatieperiode ons beleid inzake handel met voorkennis, het FCPA- en anticorruptienalevingsbeleid en de antiwitwaswetgeving door te nemen en te volgen. Dit geldt ook voor alle leden van ons Raad van Bestuur.

Alle medewerkers zijn verplicht twijfelachtig ethisch gedrag of overtredingen van de Gedragscode te melden. Informatie kan worden gerapporteerd aan hun supervisor of senior management, of werknemers kunnen anoniem communiceren via een vertrouwelijke hotline.

We verwachten van onze leveranciers, hun werknemers, agenten en onderaannemers dat ze zich aan dezelfde hoge ethische en integriteitsnormen houden als wij. Onze gedragscode voor leveranciers zet de kernprincipes van ons bedrijf uiteen en stelt verwachtingen voor leveranciers om een ​​professionele, respectvolle en veilige werkomgeving te handhaven wanneer ze met ons werken.

We werken samen met overheidsinstanties op federaal, staats- en lokaal niveau in de VS en internationaal aan kwesties die belangrijk zijn voor ons bedrijf. We geven informatie vrij over ons lidmaatschap bij grote handelsverenigingen en uitgaven omtrent direct lobbyen in onze jaarlijkse volmachtverklaring.

Klaar om uw implementatie toekomstbestendig te maken? Wij helpen u graag verder.