• Noord- en Zuid-Amerika

   U kunt rekenen op kwaliteit en consistente klantenservice in meer dan 290 datacenters in Noord- en Zuid-Amerika.

  • EMEA

   Maak gebruik van cloud- en carrier-neutrale datacenter-, colocatie- en interconnectieoplossingen in heel Europa en Afrika.

  • Ervaringen van klanten

   • XTREME-D

    Ontdek hoe XTREME-D zijn doelstellingen wist te bereiken en zichzelf heeft gepositioneerd voor verdere groei door samen te werken met Digital Realty en gebruik te maken van PlatformDIGITAL®.

    Verder lezen
   • Telefónica UK

    Zie hoe ze van de PlatformDIGITAL™ datahub gebruik hebben gemaakt om gegevensaggregatie, staging, analyse, streaming en gegevensbeheer te lokaliseren teneinde gegevensuitwisseling te optimaliseren en gegevenscompliantie te behouden.

    Verder lezen
   • Criteo

    Door te kiezen voor samenwerking met een bedrijf als Digital Realty heeft Criteo iemand waarmee ze kunnen werken om ervoor te zorgen dat ze grote stappen kunnen zetten in het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen

    Verder lezen
   • Join Digital

    Met een toenemende vraag naar een kant-en-klare ervaring, helpt Join™ zijn klanten om de fysieke en digitale wereld samen te brengen met het essentiële Network-as-a-Service- en IT-as-a-Service-aanbod voor slimme gebouwen en slimme werkplekken.

    Verder lezen
   • AIB

    AIB, Inc., een toonaangevend bedrijf voor gegevensuitwisseling en -beheer dat meer dan 1600 klanten in de automobielindustrie bedient, probeerde hun cloudportfolio te diversifiëren om minder wachttijd, verhoogde beschikbaarheid en een betere beveiligingspositie te realiseren.

    Verder lezen
  • Global Data Insights Survey

   Lees de enquête

  • Investeerderrelaties

   Digital Realty bezit, verwerft, ontwikkelt en exploiteert datacenters. Het bedrijf richt zich op het leveren van datacenter-, colocatie- en interconnectieoplossingen voor binnenlandse en internationale klanten.

  • Investeerderrelaties
  • Directie
  •  
  •  
  •  

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van de website (de 'website') gelden de algemene voorwaarden die hierin zijn bepaald. Door gebruik te maken van de website gaat u, de gebruiker, ermee akkoord dat uw gebruik onder het bepaalde in deze algemene voorwaarden valt. Bovendien bent u bij het gebruikmaken van bepaalde diensten van Digital Realty, Inc. gebonden aan de richtlijnen of regels van deze diensten die van tijd tot tijd kunnen worden geplaatst.

AUTEURSRECHTEN/GEBRUIKSBEPERKINGEN

De werken op deze website waarop auteursrecht rust, zijnde, maar niet uitsluitend, alle ontwerpen, teksten en afbeeldingen, zijn eigendom van Digital Realty, Inc. of licentiegevers daarvan, tenzij uitdrukkelijk anderszins is vermeld. De auteursrechten en verdragsbepalingen van de Verenigde Staten en wereldwijd beschermen de volledige content van deze website. Tenzij zoals hierboven vermeld, mag u en mogen andere websitegebruikers volgens deze bepalingen niet:

 • materiaal van de website op enigerlei wijze kopiëren, reproduceren, wijzigen, gebruiken, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden of distribueren;
 • handelsmerken, namen of logo's die op deze website verschijnen op welke manier dan ook kopiëren, wijzigen of tonen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Realty, Inc.;
 • pagina's, teksten, afbeeldingen of andere content van deze website opnieuw leveren door gebruik te maken van 'framing'-technologie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Realty, Inc.

SOFTWARE

Als u software van deze website downloadt, wordt de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen in of gegenereerd door de software en bijbehorende gegevens (samen de 'software') geacht door Digital Realty, Inc. aan u in licentie te zijn gegeven. Noch eigendom noch intellectuele eigendomsrechten worden aan u overgedragen, maar blijven bij Digital Realty, Inc., de bezitter van alle eigendomsrechten en volledig eigenaar. U mag de software niet doorverkopen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins converteren naar een door mensen waarneembare vorm. Bepaalde software van deze website kan onderworpen zijn aan exportbeperkingen die zijn opgelegd door de Verenigde Staten en mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd: (a) naar (of naar iemand met de nationaliteit, of een ingezetene van) een land waarvoor de VS een embargo heeft, te weten, maar niet uitsluitend, Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Syrië en Joegoslavië, (b) naar iedereen die valt binnen de lijst speciaal aangewezen nationaliteiten van het Amerikaanse ministerie van Financiën of (c) de tabel met weigeringsbevelen van het Amerikaanse ministerie van handel. Als u de software downloadt of gebruikt, verklaart en garandeert u dat u niet verblijft in, of onder de controle staat van, of een onderdaan bent van een dergelijk land en dat een dergelijke lijst geen betrekking op u heeft.

DISCLAIMER; GEEN GARANTIE

De feitelijke informatie op deze website is afkomstig van bronnen die als betrouwbaar en nauwkeurig worden beschouwd. Digital Realty, Inc. biedt geen enkele garantie of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van die informatie en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen daarin, veroorzaakt door de bron van de informatie of Digital Realty, Inc. Alle feitelijke en andere informatie, inclusief meningen, die toegankelijk zijn via de website, worden geleverd 'ZOALS HET IS, ZOALS BESCHIKBAAR' zonder enige garantie en zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, ELKE EN ALLE GARANTIE(S) VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN SPECIFIEK AFGEWEZEN. Digital Realty, Inc. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig verlies dat het gevolg is van het gebruik van de feitelijke informatie, te weten, maar niet uitsluitend, winstderving of directe, indirecte, speciale, gevolg-, compenserende of incidentele schade. Geen enkel advies en geen enkele informatie, mondeling of schriftelijk verkregen door u van Digital Realty, Inc. of via of van deze website, vormt enige garantie.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U begrijpt en gaat uitdrukkelijk ermee akkoord dat Digital Realty, Inc. niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, te weten, maar niet uit sluitend, schade door verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Digital Realty, Inc. op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik van of of niet kunnen gebruiken van de website, (ii) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens, of (iii) enige andere kwestie met betrekking tot de Website.

LINKJES/ADVERTENTIES

U mag via hypertext of andere computerlinks toegang krijgen tot websites van derden op het World Wide Web, die geen verband houden met of onderhouden worden door Digital Realty, Inc. Koppelingen naar websites van derden houden geen partnerschap, relatie of affiliatie met dergelijke derden in en Digital Realty, Inc. neemt geen verantwoordelijkheid voor de content ervan, ongeacht of de link wordt aangeboden door Digital Realty, Inc. of een derde partij. Er wordt geen oordeel of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid, tijdigheid of geschiktheid van de content van enige website waarnaar de website kan linken, inclusief informatie op dergelijke andere website met betrekking tot Digital Realty, Inc. Door toegang te verlenen tot andere websites. websites, ondersteunt Digital Realty, Inc. niet de producten en diensten die door de sponsorende organisatie van een website worden aangeboden.. Andere websites mogen een link naar deze website bevatten, op voorwaarde dat dergelijke websites alleen naar de startpagina (www.digitalrealty.com) verwijzen. Linken naar andere content op de website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Realty, Inc. E-mail voor een dergelijke toestemming naar contact@digitalrealty.com. Deze beperkte licentie verbiedt uitdrukkelijk 'framing' van Digital Realty, Inc. op welke manier dan ook of enige andere activiteit die foute indruk of verwarring tussen gebruikers kan veroorzaken met betrekking tot sponsoring of affiliatie. Uw correspondentie of zakelijke contact met, of deelname aan promoties van adverteerders die via de website worden gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerder.

PRIVACY VAN DE BEZOEKER

We erkennen dat u er belang bij heeft hoe wij gegevens van u verzamelen, bewaren en gebruiken. Op www.digitalrealty.com verzamelen we bepaalde gegevens van u door het gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens van u uitsluitend met het doel onze gebruikers en hun gebruik van de website beter te begrijpen. We verzamelen ook gegevens via de formulieren die u invult wanneer u zich aanmeldt voor e-mailnieuwsbrieven. Wij beschouwen uw gegevens als privé en vertrouwelijk, en wij houden ons aan de hoogste normen van vertrouwen en fiduciaire plicht in de bewaring en het gebruik ervan. Digital Realty, Inc. zal de gegevens die van u zijn verzameld niet vrijgeven tenzij we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen of wanneer we wettelijk verplicht zijn om gegevens vrij te geven aan de ontvanger. Met toestemming mogen we uw naam en organisatiebeschrijving gebruiken in daarvoor aangewezen gedeelten van de website en diensten, evenals andere marketingmaterialen die worden gebruikt om Digital Realty, Inc. te promoten.

VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Voor zover u een wachtwoord wordt verstrekt voor toegang tot een deel van de website, stemt u ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en Digital Realty, Inc. onmiddellijk op de hoogte te stellen bij verlies of diefstal van een dergelijk wachtwoord of als u onbevoegd gebruik bemerkt van een dergelijk wachtwoord. U erkent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord.

INZENDINGEN

We stellen uw feedback op onze website en diensten op prijs. We verzoeken u specifiek te zijn in uw opmerkingen over deze diensten en ons geen ideeën, suggesties, materialen, concepten of andere informatie (gezamenlijk hierin vallend onder de noemer 'ongevraagde informatie') toe te sturen. Als u, ondanks ons verzoek, ons dergelijke ongevraagde informatie toestuurt, wordt al dergelijke ongevraagde informatie geacht eigendom te zijn van en eigendom te blijven van Digital Realty, Inc. en is niets van de ongevraagde informatie onderworpen aan enige vertrouwensplicht van onze kant, zijn wij niet aansprakelijk voor openbaarmaking van enige informatie en kunnen onbeperkt gebruik maken van dergelijke informatie voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie of aansprakelijkheid jegens u of een andere aanbieder van de informatie.

VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE INDIENING VAN PLANNEN EN CURRICULA

Door een bedrijfsplan in te dienen bij Digital Realty, Inc., verklaart u dat dergelijke informatie waar en nauwkeurig is en dat u bevoegd bent om dergelijke informatie in te dienen ter beoordeling, ontwikkeling en evaluatie van mogelijke samenwerking. U erkent dat de overdracht van bedrijfsplannen en vertrouwelijke informatie mogelijk niet volledig veilig is vanwege het open karakter van het internet. Verder verklaart u dat u de mogelijkheid heeft gehad om advies in te winnen voordat u informatie indient die als vertrouwelijk kan worden beschouwd. Door een curriculum vitae in te dienen bij Digital Realty, Inc., verklaart u dat u op zoek bent naar werk- en loopbaaninformatie van Digital Realty, Inc. en de dochterondernemingen ervan, die elk een werkgever met gelijke kansen zijn. U stemt ermee in dat u de website niet gebruikt voor het plaatsen van onvolledige, valse of onjuiste biografische gegevens of informatie anders dan uw eigen waarheidsgetrouwe curriculum vitea. U erkent dat Digital Realty, Inc. uw cv binnen het bedrijf of gelieerde bedrijven mag distribueren en dat u contact kunt opnemen met de door u genoemde referenties. Digital Realty, Inc. verklaart op geen enkele wijze dat een cv binnen een bepaalde periode zal worden beoordeeld of dat er actie zal worden ondernomen met betrekking tot dergelijke cv's.

WERKING VAN DE WEBSITE

Digital Realty, Inc. zal commercieel redelijke inspanningen leveren om deze website 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk te houden, afhankelijk van stillegging bij gepland en ongepland onderhoud, en systeemuitval. Er zijn echter geen garanties dat de toegang te allen tijde mogelijk en ononderbroken zal zijn. Verder garandeert Digital Realty, Inc. niet dat de werking van deze website foutvrij zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat deze website of de servers die deze website beschikbaar stellen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

WEBSITEBEVEILIGING

Het is verboden om de veiligheid van de website te schenden of te proberen deze te schenden, inclusief, maar niet uitsluitend, (a) benaderen van gegevens die niet voor uw ogen zijn bestemd of aanmelding bij een server of account waartoe u niet bevoegd bent, (b) pogen de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie of (c) pogen de dienst aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren. Inbreuken op systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Digital Realty, Inc. zal zaken onderzoeken die mogelijk dergelijke inbreuken met zich meebrengen en mogelijk betrokken zijn bij en samenwerken met wetshandhavingsautoriteiten aan het vervolgen van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke inbreuken.

HANDHAVING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Digital Realty, Inc. verklaart niet dat geleverde content van toepassing is of geschikt is voor gebruik op alle locaties. Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de staat Texas, Verenigde Staten van Amerika, niettegenstaande eventuele beginselen van conflicterend recht. Als u juridische stappen onderneemt met betrekking tot deze voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke actie alleen in te dienen is bij de nationale en federale rechtbanken in de staat Texas, County of Denton. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt dat deel scheidbaar geacht en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

VERBETERINGEN EN WIJZIGINGEN

Digital Realty, Inc. behoudt zich het recht voor om de informatie, diensten en/of content van deze website, inclusief die met betrekking tot vacatures en salarisregelingen, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De informatie en het materiaal op deze website en de algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van dergelijke informatie en materialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We raden u aan deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Deze voorwaarden zijn toegankelijk via de link onderaan onze website-pagina's. Als u deze website gebruikt nadat we wijzigingen in de voorwaarden hebben geplaatst, accepteert u de gewijzigde voorwaarden. Digital Realty, Inc. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor van toezien op het gebruik van deze website.

HANDELSMERKEN

Digital Realty Trust®, DIGITAL REALTY TRUST®, Digital Realty, Inc., Digital Realty, Inc. Logo and Design zijn handelsmerken of dienstmerken van Digital Realty, Inc. (Digital Realty, Inc.) en mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of weergegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Realty, Inc.

Digital Realty, Inc.T zijn allemaal handelsmerken van Digital Realty, Inc. en mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of weergegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Realty, Inc.

Voor meer informatie over juridische kwesties met betrekking tot de website neemt u hier contact met ons op: contact@digitalrealty.com

Architech afbeelding03 2021 12 17 134537 Architech afbeelding02 2021 12 17 134536 Architech afbeelding01 2021 12 17 134535

Uw digitale implementatie klaarmaken voor de toekomst

Maak contact met een Digital Realty Cloud Certified Solution Architect om u te helpen uw schaalbare groeistrategie te ontwikkelen en uw bedrijf te transformeren.

Neem contact met ons op