COVID-19: Our number one priority is the health and safety of our employees, customers and partners. See statement from our CEO.

Hero Engagement

Betrokkenheid

Belanghebbenden aanspreken die de sleutel zijn tot zakelijk succes

We proberen contact te leggen met belanghebbenden die impact hebben op en met hen die invloed kunnen ondervinden van onze bedrijfsactiviteiten. Belangrijke belanghebbenden van Digital Realty zijn: werknemers, klanten, investeerders, joint venture-partners, overheid en regulerende instanties, leveranciers en ook communities en niet-gouvernementele organisaties.

Aanvullende informatie over onze inspanningen is te vinden in ons ESG-rapport.


Klanten

Klanten

We communiceren met onze klanten en vragen feedback via persoonlijke gesprekken en de volgende methoden.

 • Toegewijde teams voor activabeheer, verkoop en strategische accounts
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Customer Success Managers
 • Business reviews per kwartaal
 • Klantwaarderingsevenementen
 • Samenwerking op het gebied van efficiëntie en projecten voor schone energie
 • Normen voor groene lease
 • Transparantie over duurzaamheid

Werknemers

Werknemers

We hebben wereldwijd meer dan 1.500 mensen in dienst. We streven ernaar de beste werkomgeving te bieden voor onze werknemers. Onze activiteiten op het gebied van werknemersbetrokkenheid zijn onder andere:

 • Direct contact met manager en collega's
 • Trainings- en ondersteuningsprogramma's
 • Regelmatige medewerkerstevredenheidsenquêtes
 • Maandelijkse vergadering van de Sustainability Committee
 • Rechtstreekse elektronische communicatie met werknemers
 • Vraag-antwoordgesprekken met uitvoerend management in persoon en via video-streaming
 • Giftenaanvullingsprogramma en vrijwilligersprogramma 'Donate 8'
 • Welzijnsprogramma's voor werknemers
 • Jaarlijkse prestatiebeoordelingen 
 • Kwartaalbijeenkomsten met het voltallige personeel

Investeerders

Investeerders

Ga naar de pagina Investeerdersrelaties van Digital Realty voor de meest recente informatie. Andere manieren om met investeerders in gesprek te gaan zijn:

 • SASB-gerichte toelichtingen in het jaarlijkse financiële verslag en TCFD-gerichte toelichtingen in het ESG-rapport
 • Driemaandelijks overleg over de financiële resultaten, inclusief Q&A met het hoger management
 • Presentaties aan investeerders
 • Speciaal team voor investeerdersrelaties
 • Rechtstreekse dialoog

Joint venture-partners

Joint venture-partners

We hebben contact met joint venture-partners voor zaken die relevant zijn voor de respectieve eigendommen en het management van de joint venture. Ga naar de pagina Investeerdersrelaties van Digital Realty voor de meest recente informatie.


Government Regulators

Overheid en regulerende instanties

Ga naar de pagina Investeerdersrelaties van Digital Realty voor de meest recente informatie. We hebben op de volgende manieren contact met relevante lokale, staat-, en federale overheden in de markten waar we actief zijn:

 • Regelmatige dialoog, meldingen, toelating en hoorzittingen met betrekking tot het toestaan van projecten
 • Betrokkenheid bij relevante regelgevende instanties op het gebied van energievoorziening en duurzame energie
 • Deelname aan programma's voor energiezuinigheid
 • Deelname aan programma's voor energiebenchmarks

Leveranciers

Leveranciers

We kopen producten en diensten in bij van meer dan 4.200 leveranciers en de top20-leveranciers vertegenwoordigen ongeveer 60% van onze jaarlijkse uitgaven. We leggen standaarden vast, monitoren en betrekken leveranciers bij onze ontwikkelingsactiviteiten, operationele portfolio en zakelijke voetafdruk, waaronder:

 • Programma voor uitmuntende leveranciers, met jaarlijkse KPI-enquêtes en bedrijfsbesprekingen
 • Contractontwikkeling en voortdurende interactie
 • Rechtstreekse dialoog via bijeenkomsten en telefoongesprekken
 • Naleving van het milieubeleid door de leverancier
 • Regelmatige prestatiebeoordeling van belangrijke leveranciers
 • Duurzaamheidseisen in masterdocument voor dienstovereenkomsten en bouwcontracten

Communities Ngos

communities en hulporganisaties

We ondersteunen lokale communities waar we actief zijn door middel van ondersteuning voor vrijwilligerswerk en financiële ondersteuning. We hebben contact met industrie en professionele communities over onderwerpen als groene gebouwen en hernieuwbare energie. We hebben contact met NGO's in allerlei capaciteiten, waaronder:

 • Lidmaatschap en deelname op verschillende niveaus, inclusief werkgroepen, commissies en op bestuursniveau
 • Deelname aan conferenties en evenementen
 • Vrijwilligerswerk van medewerkers
 • Filantropie van de onderneming

Digital Realty's vrijwilligersinitiatief 'Doe het  SAMEN beter'

 • Programma om de gemeenschap te betrekken

 • Vrijwiliggersprogramma 'Donate 8':  acht betaalde vrijwilligersuren per werknemer per jaar

 • Giftaanvullingsprogramma: een dollar per dollar bij een bijdrage aan een goed doel door medewerkers

  / 3 / 2 / 1
  Log in op het klantenportal
  Wilt u contact opnemen?

  Cookies

  Voor de best mogelijke gebruikerservaringen maakt deze website gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website stemt u in met het gebruik van cookies. Meer informatie.

  Neem contact met ons op