Besproken onderwerpen

  • Trends die de efficiëntie van datacenters aansturen, waaronder hoe datacenters groei mogelijk maken, hoe kritieke systemen te beschermen en hoe te voldoen aan de eisen van klanten.
  • Hoe de orkaan Sandy heeft aangetoond dat een goede continuïteitsplanning te maken heeft met redundante datacenters, waar apparatuur zich bevindt en hoe om met generatoren wordt omgegaan.
  • Afweging van de bewering dat de cloud enorme schaalvoordelen kent (en daarom minder duur is) en de efficiëntieverbeteringen die al zijn bereikt voor sommige middelen, zoals computeropslagruimte
  • Waarom een herstelpuntdoel (RPO) en de hersteltijddoelstelling (RTO) moeten worden opgenomen in plannen voor herstel van calamiteiten (DR) om vast te stellen en te begrijpen wat er gebeurt als een bepaald proces of bepaalde applicatie offline gaat
  • Plannen voor herstel van calamiteiten zijn vaak gericht op het overbruggen van de kloof van beschadigde of verloren gegevens, software en hardware, maar hierin moet ook rekening worden gehouden met wat er gebeurt als personeel niet beschikbaar is.
  • Hoewel de effectiviteit van het energieverbruik (PUE, power usage effectiveness) een startpunt is voor het meten van de efficiëntie van een datacenter, zijn andere overwegingen, zoals koolstofemissies, effectiviteit van waterverbruik en energiebronnen ook belangrijk bij het bepalen hoe groen een datacenter werkelijk is.
Naar boven
Neem contact met ons op