Vanwege de beperkte middelen waarover ze beschikken worden middelgrote bedrijven geconfronteerd met specifieke uitdagingen. Hoe kunnen IT-professionals bij deze organisaties de waarde van cloudservices en -toepassingen leveren en tegelijkertijd veelvoorkomende fouten en blinde vlekken voorkomen?

We gaan dieper in op het volgende:

  • Inzicht in uw cloudopties: SaaS, IaaS en PaaS, openbaar en privé - er worden veel namen toegekend aan clouddiensten. We bieden een beknopte beschrijving van wat de termen betekenen voor cloudgebruik in de praktijk.
  • Hoe cloudgebruik het financiële plaatje verandert: 'Clouds zijn goedkoop' is een simplistische benadering, maar de kans om geld te besparen is duidelijk aanwezig voor het slimme MKB.
  • Hoe zit het met beveiliging? Welke zorgen over cloudbeveiliging zijn reëel en welke zijn fictief? Een praktische gids voor betaalbare beveiligings- en nalevingsstrategieën.
  • Het argument voor een hybride cloud: er zijn een aantal workloads waarvan bekend is dat het management deze nooit zal verplaatsen naar de public cloud. We bespreken hoe hybride cloud u kan helpen kosten te besparen en andere doelen te bereiken, en tegelijkertijd het management tevreden houdt.
Naar boven
Neem contact met ons op