• Noord- en Zuid-Amerika

   U kunt rekenen op kwaliteit en consistente klantenservice in meer dan 290 datacenters in Noord- en Zuid-Amerika.

  • EMEA

   Maak gebruik van cloud- en carrier-neutrale datacenter-, colocatie- en interconnectieoplossingen in heel Europa en Afrika.

  • Ervaringen van klanten

   • XTREME-D

    Ontdek hoe XTREME-D zijn doelstellingen wist te bereiken en zichzelf heeft gepositioneerd voor verdere groei door samen te werken met Digital Realty en gebruik te maken van PlatformDIGITAL®.

    Verder lezen
   • Telefónica UK

    Zie hoe ze van de PlatformDIGITAL™ datahub gebruik hebben gemaakt om gegevensaggregatie, staging, analyse, streaming en gegevensbeheer te lokaliseren teneinde gegevensuitwisseling te optimaliseren en gegevenscompliantie te behouden.

    Verder lezen
   • Criteo

    Door te kiezen voor samenwerking met een bedrijf als Digital Realty heeft Criteo iemand waarmee ze kunnen werken om ervoor te zorgen dat ze grote stappen kunnen zetten in het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen

    Verder lezen
   • Join Digital

    Met een toenemende vraag naar een kant-en-klare ervaring, helpt Join™ zijn klanten om de fysieke en digitale wereld samen te brengen met het essentiële Network-as-a-Service- en IT-as-a-Service-aanbod voor slimme gebouwen en slimme werkplekken.

    Verder lezen
   • AIB

    AIB, Inc., een toonaangevend bedrijf voor gegevensuitwisseling en -beheer dat meer dan 1600 klanten in de automobielindustrie bedient, probeerde hun cloudportfolio te diversifiëren om minder wachttijd, verhoogde beschikbaarheid en een betere beveiligingspositie te realiseren.

    Verder lezen
  • Hub met data gravity-inzichten

   Klik voor meer informatie

  • Investeerderrelaties

   Digital Realty bezit, verwerft, ontwikkelt en exploiteert datacenters. Het bedrijf richt zich op het leveren van datacenter-, colocatie- en interconnectieoplossingen voor binnenlandse en internationale klanten.

  • NYSE: DLR

   $147.73

   -2.47 (-1.67%)
   * Slot van de vorige dag
  • Investeerderrelaties
  • Directie

Verklaring aan klanten en partners omtrent COVID-19

Met de snelle verspreiding van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) is de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, partners en klanten onze eerste prioriteit. Onze faciliteiten zijn 100 procent operationeel. We zijn in ons algemene bedrijfscontinuïteitsplan al lange tijd voorbereid op een dreigende pandemie. Dit om ervoor te zorgen dat we ons serviceniveau kunnen handhaven, en tegelijkertijd de gezondheid en veiligheid kunnen waarborgen van iedereen die met onze faciliteiten werkt.

We houden de spreiding van COVID-19 nauwlettend in het oog en volgen de aanbevelingen van wereldwijde en lokale autoriteiten op het gebied van de volksgezondheid in alle regio's waarin we werken. We zullen doorgaan met het verstrekken van updates naarmate de situatie zich ontwikkelt.

Een overzicht van de veiligheidsmaatregelen die we nemen ter bescherming van medewerkers, klanten en partners, en die bedrijfscontinuïteit garanderen, is hieronder te vinden.

See statement from our CEO.

Gezondheid en veiligheid van klanten, partners en medewerkers:

 • We versterken de veiligheidsprotocols in onze datacenters en kantoren over de hele wereld aanzienlijk en implementeren daarbij belangrijke sanitaire maatregelen en aanvullende gespecialiseerde training ter voorbereiding op een dreigende pandemie.
 • We verbeteren de communicatie met en screening van klanten, partners en werknemers om ervoor te zorgen dat ze onze datacenters alleen betreden als ze in de afgelopen 5 dagen niet naar getroffen gebieden zijn gereisd en symptoomvrij zijn, zoals gedefinieerd door de Centra voor ziektebestrijding (CDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie.
 • We stellen alle niet-essentiële reizen uit, schakelen over naar een minimaal benodigd personeelsniveau op locatie in datacenters in markten die door de CDC zijn aangewezen als niveau 1 - beperkte overdracht door de gemeenschap of hoger en bieden andere werknemers de optie van thuiswerken om de continuïteit van de service te handhaven.
 • We maken gebruik van de beheermogelijkheden van onze datacenterinfrastructuur om bewaking en beheer op afstand uit te breiden zodat onze klanten, partners en teamleden op een volledig productieve manier op afstand kunnen werken.

Bedrijfscontinuïteit

 • Al onze datacenters zijn uitgerust met de benodigdheden om ervoor te zorgen dat ze volledig operationeel blijven als bediening op afstand noodzakelijk wordt.
 • We vragen onze kritische leveranciers regelmatig hun pandemie-actieplan te bevestigen en hebben hun vermogen gecontroleerd om continuïteit in de dienstverlening te bieden.

Aanvullende middelen

Klanten kunnen in geval van vragen of voor meer informatie contact opnemen met hun Customer Success Manager (CSM), of een e-mail sturen naar customersuccessteam@digitalrealty.com. Klanten bij Interxion-faciliteiten kunnen contact opnemen met QHSEreporting@interxion.com

Media and industry analysts may contact Helen Bleasdale hcbleasdale@digitalrealty.com for further information. Neem voor investeerdersvragen contact op met John Stewart via investorrelations@digitalrealty.com

Veelgestelde vragen

Wat doet Digital Realty als personen ter plaatse griepachtige symptomen vertonen?

 • In het geval dat een persoon ter plaatse symptomen vertoont of krijgt, heeft Digital Realty protocollen opgesteld die bestaan uit het isoleren van de persoon in een vooraf bepaalde ruimte, het informeren van het management en het helpen van de persoon om de locatie te verlaten en onmiddellijk medische hulp in te roepen.
 • Bovendien hebben de locatieteams een vertrekroute vanuit de isolatieruimte bepaald dat blootstelling aan anderen minimaliseert terwijl personen met symptomen de locatie verlaten. Zodra een persoon van de locatie is verwijderd, vindt een grondige reiniging plaats van de isolatieruimte, de vertrekroute en andere ruimtes waar de persoon mogelijk is geweest.
 • Digital Realty's locatiemanagement neemt contact op met het regionale managementteam en verstrekt het hoofdcontactpunt van de klant of leverancier om op de hoogte te worden gesteld van het incident.
 • We verwachten ook dat onze klanten en leveranciers waar toegestaan proactief contact opnemen met het locatiemanagementteam van Digital Realty als ze zich bewust worden van een vermoedelijk geval van COVID-19 of op de hoogte zijn van een werknemer of leverancier die mogelijk in contact is geweest met een andere partij die positief is getest voor COVID-19.

Wat gebeurt er als er een bevestigd geval is dat gerelateerd is aan de faciliteit?

 • Als het locatiemanagement verneemt dat een persoon die een bepaalde faciliteit heeft bezocht, positief is getest (door testen of zelfrapportage) op COVID-19, escaleert het locatieteam dit naar ons regionale managementteam en zal ons internationale Command Center een melding van het incident sturen aan alle betrokken klanten.
 • Vervolgens beginnen wij met onze protocollen voor grondige reiniging en desinfectie, waarbij wij voor de gemeenschappelijke openbare ruimten van de faciliteiten en voor de niet door klanten gehuurde productieruimten een beroep kunnen doen op onze vaste industriële schoonmaakbedrijf en leverancier van gespecialiseerde COVID-19 reinigingsdiensten. Het Amerikaanse CDC (Centers of Disease Control) adviseert het "sluiten van ruimtes die zijn gebruikt door de zieke personen en zo lang te wachten als praktisch mogelijk is ... een periode van tot 24 uur" voordat wordt begonnen met reinigen en desinfecteren. Wij raden klanten aan de CDC-richtlijnen te volgen en hun medewerkers waar dat praktisch mogelijk is op afstand te laten werken wanneer er een bevestigd geval wordt gemeld en gedurende de periode dat wij het reinigingsproces uitvoeren.
 • De ontruiming zou geen brandoefening zijn, maar zou ordelijk en gecontroleerd verlopen, zodat de teams de tijd hebben om de voor hun werkzaamheden noodzakelijke taken uit te voeren.
 • Nadat het desinfecteren is voltooid en de ontruimingsperiode is afgelopen, sturen wij een 'alles veilig'-bericht (dat u tussen 24-48 uur na identificatie van het geval zult ontvangen).
 • Tenzij de overheid of gezondheidsinstanties opdracht geven het gebouw tijdens het schoonmaken te sluiten, blijft het toegankelijk voor alle houders van permanente badges en toegangslezers. Aangezien de ontruiming bedoeld is om virusdeeltjes te laten verdwijnen zodat het gebouw veilig is voor de schoonmaakploeg, raden wij iedereen af om het gebouw te betreden tijdens de ontruimings-/schoonmaakfase tot wij aankondigen dat het veilig is om het gebouw weer te betreden.
 • We bevelen aan dat alleen essentieel personeel dat is getest of de faciliteit de voorgaande 5 dagen niet heeft betreden en geen griepachtige symptomen vertoont de faciliteit weer binnengaat. Klanten worden gevraagd om de toegang voor hun essentiële personeel vooraf te coördineren met het locatiemanagement om minimale verstoring te garanderen. Digital Realty start met een minimaal roterend personeelsrooster, waarbij gebruik wordt gemaakt van markteigen resources die deze faciliteit de voorgaande 5 dagen niet hebben bezocht.

Wat is de volgende stap van desinfectie wanneer er sprake is van een bevestigd geval in het pand?

 • Bij bevestigde gevallen zullen we een grondige reiniging uitvoeren per CDC en andere richtlijnen voor de volksgezondheid implementeren. Raadpleeg het gedeelte 'Protocollen voor omgevingsreiniging' voor meer informatie.

Hoe pakt Digital Realty de reiniging in een productieomgeving aan indien er sprake is van een bevestigd geval?

 • Als wij worden geïnformeerd over een geval van COVID-19 in een van onze faciliteiten, zal Digital Realty onmiddellijk de betrokken partijen raadplegen, inclusief de relevante lokale gezondheidsinstanties, indien gepast, om de feiten te verzamelen en de richtlijnen voor de te nemen stappen te bevestigen. Het bedrijf kan bijvoorbeeld aanvullende reinigings- en desinfectieprotocollen uitvoeren voor de gemeenschappelijke ruimten die de besmette persoon mogelijk heeft bezocht.
 • Wanneer een faciliteit extra gereinigd en gedesinfecteerd moet worden volgens de richtlijnen van het CDC of instantie in een stad of staat, worden deze activiteiten uitgevoerd na de aanbevolen wachttijden door een gespecialiseerde reinigingsdienst om de reinigingsprotocollen waar nodig aan te vullen.
 • Voor het desinfecteren worden geen sprays maar doeken gebruikt. Wij zullen ons concentreren op gebieden die veel worden aangeraakt en veel worden gebruikt, zoals deurklinken, leuningen en niet-elektrische panelen.
 • Aanraakschermen en touchpads worden gereinigd en gedesinfecteerd als dat nodig is. Gegeven de potentiële gevoeligheid van deze apparatuur kan er een alternatieve methode (d.w.z. een bepaalde periode wachten) worden gebruikt, waarbij een label op het scherm wordt geplaatst met de tekst 'Verboden toegang - Niet gebruiken tot na DD MM'. Het is de bedoeling dat het aanraakscherm of de touchpad een voorgeschreven periode niet gebruikt mag worden om te voorkomen dat het virus wordt overgedragen door het aanraken van een oppervlak. Als het aanraakscherm of de touchpad onmiddellijk gebruikt moet worden, wordt het gereinigd en gedesinfecteerd volgens de methodologie die wordt uitgevoerd door de ingehuurde partij en onder goedkeuring en rechtstreeks toezicht van het personeel van Digital Realty en externe consultants (via toezicht ter plaatse of videobewaking).
 • Digital Realty levert geen schoonmaakdiensten in door klanten gehuurde ruimten, tenzij dit in de huurovereenkomst wordt vereist, en zal geen apparatuur van klanten in de computerruimten schoonmaken.
 • Als de richtlijnen van het CDC of van steden of overheidsinstanties vereisen dat een ruimte van een klant extra wordt schoongemaakt, terwijl Digital Realty volgens de huurovereenkomst niet verantwoordelijk is voor de schoonmaak, of als de klant wil dat dergelijke ruimten worden schoongemaakt, zal Digital Realty een industrieel schoonmaakbedrijf aanbevelen die rechtstreeks met de klant samen de scope van het werk kan bepalen, en zal Digital Realty gekwalificeerde schoonmaakbedrijven aanbevelen om het vereiste schoonmaakwerk uit te voeren zodat het hele proces gestroomlijnd plaatsvindt.

Onder welke voorwaarden is toegang tot het datacenter toegestaan na desinfectie?

 • Na voltooiing van de reiniging door gespecialiseerde desinfectiebedrijven en/of goedkeuring van de lokale overheidsinstanties, indien van toepassing, zal Digital Realty Operations communiceren dat alles veilig is. We bevelen aan dat uitsluitend essentieel personeel dat is getest of dat de voorgaande 5 dagen de faciliteit niet heeft betreden en geen griepachtige symptomen vertoont de faciliteit weer binnenkomt. Alle personen die het datacenter binnenkomen, worden gevraagd mondelinge screeningsprocedures van Digital Realty te ondergaan.
 • Klanten worden gevraagd om de toegang voor hun essentiële personeel vooraf te coördineren met het locatiemanagement om minimale verstoring te garanderen. Digital Realty zal beginnen met ofwel een minimaal roterend personeelsrooster (voor campussen) of een tijdelijk uitzendmodel (voor zelfstandige faciliteiten) waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale contractanten of personeel dat negatief is getest totdat alle medewerkers medisch zijn goedgekeurd.

Welke invloed heeft een opvangmandaat op datacenteractiviteiten zoals beschikbaarheid ter plaatse van Remote Hands-technici en algemene operationele ondersteuning voor de datacenteromgevingen (beveiliging, elektriciteit, mechanisch)?

 • Opvangopdrachten variëren per locatie, maar in het algemeen als verlener van noodzakelijke diensten voor behoud van het werk van 'essentiële bedrijven' en personen en entiteiten die 'essentiële activiteiten' uitvoeren, worden de personeelsbeslissingen van Digital Realty niet rechtstreeks geraakt door de tot nu toe verstrekte opvangopdrachten. We zullen ervoor blijven zorgen dat onze faciliteiten over voldoende personeel beschikken om de lopende activiteiten te allen tijde te handhaven.
 • De personeelsbezetting en de werkroosters zijn aangepast om de operationele continuïteit te handhaven. We adviseren alle klanten met klem om alle niet-essentiële werkzaamheden op te schorten en de toegang te beperken tot alleen cruciaal personeel.

Met welke instanties werkt u wereldwijd om ervoor te zorgen dat faciliteiten toegankelijk blijven voor cruciale teams?

 • Onze regionale managementteams en afdeling Government Affairs onderhouden actieve relaties met de overheid en lokale autoriteiten en het is voor functionarissen een belangrijk aandachtspunt om kritieke IT-infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten continu operationeel te houden.
 • In de US heeft het de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Ministerie van binnenlandse veiligheid datacenters en de daarin ondergebrachte Informatietechnologie- en Telecommunicatiesectoren aangewezen als een 'kritieke infrastructuursector' en de kritieke werknemers als 'essentiële werknemers in de kritieke infrastructuur' om staats- en lokale ambtenaren te helpen bij hun inspanningen om hun gemeenschappen te beschermen, en tegelijkertijd de continuïteit te waarborgen van functies die van cruciaal belang zijn voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid, en voor de economische en nationale veiligheid. Als gevolg hiervan hebben we de toegangsgegevens van het Department of Homeland Security beveiligd om de continuïteit van de activiteiten en de noodhulp te waarborgen. Houd er rekening mee dat dit programma zich ook uitstrekt tot onze leveranciers van brandstof en kritisch onderhoud om onze noodhulpmogelijkheden te ondersteunen.
 • In Canada werken wij via het National Cross Sector Forum, dat datacenters heeft aangewezen als een 'kritieke infrastructuursector', en met de provinciale autoriteiten en andere partners om ervoor te zorgen dat de in het Federal Emergency Response Plan van het Ministerie van openbare veiligheid vastgestelde ondersteunende functies voor noodsituaties worden vervuld. Dit omvat kwesties in verband met toegang, PBM's, arbeid, grenskwesties enz.
 • In EMEA blijven we werken met alle relevante instanties om ervoor te zorgen dat er een grondig begrip is van de diensten die worden geboden in onze datacenters, dat ze cruciaal van aard zijn en de belangrijke bijdragen aan de maatschappij in het algemeen terwijl wij allemaal deze pandemie aanpakken. In het VK is de overheid gecontacteerd via het Ministerie voor digitaal, cultuur, media en sport (DCMS) en is er bevestigd dat datacenters behoren tot de kritieke infrastructuur. Daarom krijgen onze kernmedewerkers van datacenters de status van 'essentiële medewerker' om onze gebouwen en klanten te kunnen blijven ondersteunen. We werken op een vergelijkbare manier in zowel Duitsland als Nederland.
 • In APAC blijven we werken met alle relevante instanties om ervoor te zorgen dat er een grondig begrip is van de diensten die worden geboden in onze datacenters, dat ze cruciaal van aard zijn en de belangrijke bijdragen aan de maatschappij in het algemeen terwijl wij allemaal deze pandemie aanpakken. In Australië is contact opgenomen met de overheid van NSW en er is bevestigd dat datacenters onderdeel uitmaken van de cruciale infrastructuur. In Japan, Singapore en Hongkong blijven we contact houden met belangrijke contactpersonen bij de betreffende federale instanties.

Heeft Digital Realty de mogelijkheid om onder de meest extreme situaties datacenteractiviteiten op afstand uit te voeren en te beheren zonder personeel in de campus?

 • Onze planning voor bedrijfscontinuïteit omvat het runnen van onze locaties met een minimum aan personeel en we bereiden ons voor op de situatie waarin we dit plan moeten uitvoeren met alleen bewaking op afstand van BMS- en beveiligingssystemen en uitzending.

Zijn er omstandigheden waarin Digital Realty beveiligingspersoneel verwijdert of de toegang tot het datacenter beperkt?

 • Digital Realty verwacht niet dat dit zal gebeuren als langdurige actie en we zullen het datacenter alleen sluiten als de autoriteiten daartoe opdracht geven. Als dit toch gebeurt, hebben we plannen achter de hand om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Als er op de locatie geen beveiliging is, is er dan een methode waarmee een klant in geval van nood toch toegang tot onze ruimte kan krijgen? Is er een manier voor klanten om Digital Realty een lijst te sturen van kritisch personeel dat ter plaatse moet blijven in geval van een door de overheid opgelegde sluiting?

 • Digital Realty kan de beveiligingsinfrastructuur op afstand bewaken en heeft hiervoor al een monitoringplatform opgezet. In het onwaarschijnlijke geval dat we een locatie zonder personeel moeten runnen, blijven de bestaande badges en passen werken. Nieuwe bezoekersbadges en -passen zouden indien nodig worden verwerkt via andere niet-getroffen locaties.
 • In dit scenario worden beveiligingsalarmen op afstand bewaakt en wordt een uitzendmodel gebruikt om te reageren op de alarmen die een fysieke reactie vereisen op de locatie waar het alarm afging.

Zijn er omstandigheden waarin Digital Realty beveiligingspersoneel verwijdert of de toegang tot het datacenter beperkt?

 • Digital Realty verwacht niet dat dit zal gebeuren als langdurige actie en we zullen het datacenter alleen sluiten als de autoriteiten daartoe opdracht geven. Als dit toch gebeurt, hebben we plannen achter de hand om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.