COVID-19: Our number one priority is the health and safety of our employees, customers and partners. See statement from our CEO.

Privacyrechten inwoners van Californië

Privacypraktijken

Inwoners Californië | Cookiebeleid | Gegevensaanvragen | Lijst subverwerkers Digital Realty | Gegevensverwerkingsovereenkomst | Beleid acceptabel gebruik

Bent u een inwoner van Californië, zoals bepaald in Californische wetgeving, dan heeft u bepaalde rechten uit hoofde van de Californische Consumer Privacy Act van 2018 ('de CCPA'). Hieronder geven wij een beschrijving van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Recht op informatie over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en delen

Met ingang van 1 januari 2020 heeft u op grond van de CCPA het recht precies te weten welke van uw persoonlijke gegevens we hebben verzameld in de voorgaande 12 maanden. Hieronder vallen de categorieën gegevens van u die we mogelijk openbaar hebben gemaakt, evenals de categorieën derde partijen aan wie we uw persoonlijke gegevens mogelijk openbaar hebben gemaakt.

U kunt een verzoek betreffende deze openbaring verzenden door hier te klikken en we zullen u de gevraagde informatie binnen 45 dagen verstrekken zodra we uw aanvraag hebben gecontroleerd.

Categorieën gegevens die we verzamelen en openbaren voor een zakelijk doel

U vindt de categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen, de bronnen waaruit we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en de zakelijke doeleinden voor dergelijke gegevensverzameling in ons privacybeleid. We hebben beperkte behoeften om een minimum aan persoonlijke gegevens met leveranciers te delen, zoals beschreven in ons privacybeleid en we verkopen uw persoonlijke gegevens nooit.

Ons privacybeleid dekt extra openbaringen van uw persoonlijke gegevens waarvan de CCPA eist dat we deze aan u verstrekken.

Recht op verwijdering

Voor zover u een persoon bent waarmee we enkel voor marketingdoelen interactie hebben, is het volgende op u van toepassing:
U heeft, behoudens enkele uitzonderingen, het recht ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Nadat we uw verzoek hebben ontvangen en gecontroleerd, verwijderen we uw persoonlijke gegevens en geven onze serviceproviders opdracht uw persoonlijke gegevens te verwijderen, tenzij er sprake is van een uitzondering. U kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen door hier te klikken voor verzending van uw verzoek.

Laatst bijgewerkt: 18 december 2019

Log in op het klantenportal
Wilt u contact opnemen?

Cookies

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze site te personaliseren en verbeteren. Zie onze Cookie-verklaring voor meer informatie over of het aanpassen van cookies op deze site.

Neem contact met ons op